728 x 90

گزارشی اختصاصی از قیام در مهرشهر کرج

مهرشهر کرج، شهری شورشی در قیام سراسری مردم ایران بود. روز شنبه ۲۵آبان جوانان قیام‌آفرین در مهرشهر وارد قیام شدند. همه جا آتش و دود بود. مردم شعارهای مرگ بر خامنه‌ای سر داده و مستمراً به جمعیت اضافه می‌شد. تمام بانک‌های مهرشهر ظرف مدت کوتاهی توسط جوانان به آتش کشیده شد.

پس از بانکها نوبت به مراکز مزدوران رسید و جوانان قیام‌آفرین به مراکز نظامی و بسیج رژیم حمله کردند.

مردم در ۸تجمع بزرگ با شور و حرارت شعارهای ضدحکومتی مانند مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر دیکتاتور، می‌دادند. این تجمعات سراسر مهرشهر را به شهری شورشی تبدیل کرده بود.

در جریان حمله به مراکز نظامی، مزدوران رژیم به سوی قیام آفرینان آتش گشودند و شهر تبدیل به منطقه جنگی شده بود. در جریان این درگیریها دست‌کم ۴تن شهید شدند.

روز یکشنبه مهرشهر سراسر درگیری بود و بر اثر شلیک مأموران، یک خانم سالخورده تیر خورد و شهید شد.

نیروهای سرکوبگر رژیم به‌فرمان خامنه‌ای به‌سوی تظاهرات‌کنندگان آتش گشوده و به‌شدت سرکوب می‌کردند. در سایر مناطق نیز لباس‌شخصی‌های رژیم اقدام به کنترل مناطق می‌کردند.

این نبردها درسهای بزرگی برای قیام‌آفرینان داشت. آنها به چشم می‌دیدند برای مقابله با رژیم باید مسلح شد و پاسخ آتش را با آتش داد. این مسیر سرنگونی آخوندهاست که مزدوران رژیم به‌زودی در خیابانهای شهر با آنها مواجه خواهند شد.