728 x 90

گزارشی اختصاصی از قیام در بهبهان

بهبهان پیشتاز شهرهای قیام‌آفرین بود. تظاهرات مردمی از روز ۲۴آبان از چهارراه بانک ملی با شعارهایی علیه رژیم شروع شد.

صبح روز شنبه ۲۵آبان با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور بانک‌های ملی، صادرات، ملت، سپه و رفاه کارگران را به آتش کشیدند. در مجموع ۱۲بانک در بهبهان به آتش کشیده شد.

از بعدازظهر تیراندازیهای مستقیم و شلیک گاز اشک‌آور در خیابان معلم و جوانمردی و خیابان «مسجد بردی» ادامه پیدا کرد. در فلکه شیراز ۲برادر به‌نامهای دشتی(مهرداد و محمود) شهید شدند.

در صحنه‌ای یکی از کانون‌های شورشی، مزدور لباس‌شخصی را شناسایی کرد و مردم آنها را به‌شدت گوشمالی دادند.

در چهارراه نحوی تمام شعبه‌های بانکها، به آتش کشیده شد. درگیریها از چهارراه هلال احمر و چهارراه بیمارستان و از فلکه بیمارستان به فلکه مراحل و خیابان پیروز گسترش یافت. مزدوران با تک‌تیرانداز مردم را مورد هدف قرار می‌دادند.

روز ۲۷آبان کنار دروازه قرآن ساعت ۱۰ شب موضع ایست و بازرسی پاسداران به انتقام خون شهدای بهبهان توسط مردم به رگبار بسته شد. ۳پاسدار کشته و ۳پاسدار هم زخمی شدند.

تیمهای موتورسوار مراکز رژیم و پمپ‌بنزینها را مورد هجوم قرار داده و به آتش می‌کشیدند.

تهاجم بی‌امان و حرکت دسته‌جمعی جوانان همراه با تهور و شجاعت از ویژگی‌های قیام‌آفرینان بهبهان بود. بی‌شک در نبرد بعدی این جوانان درسهای فراموش ناشدنی به مزدوران رژیم خواهند داد.