728 x 90

گزارشگران بدون‌مرز: ایران بیشترین تعداد نقض آزادی خبررسانی در پی همه‌گیر شدن ویروس کرونا را دارد

نقض آزادی خبررسانی - عکس از آرشیو
نقض آزادی خبررسانی - عکس از آرشیو

سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌یی به تاریخ سه‌شنبه ۱۰تیر اعلام کرد: «در خاورمیانه نقض اطلاع‌رسانی در پنج کشور به ‌ثبت رسیده ‌است که ایران بیشترین تعداد آنها را دارد».
گزارشگران بدون مرز افزود: «در پی همه‌گیر شدن ویروس جدید کرونا در ایران، دست کم ۲۸خبرنگار احضار شده، تحت بازجویی قرار گرفته یا بازداشت شده‌اند».
این بیانیه با اشاره به نقض آزادیها در جهان اضافه می‌کند: «آزادی رسانه‌ها برای پوشش اخبار مربوط به بحران کرونا در ۹۰کشور از ۱۹۳کشور عضو سازمان ملل نقض شده است».