728 x 90

گروه پارلمانی مشترک مجلس نمایندگان، حمایت خود را از قیام مردم ایران در مسیر آزادی اعلام می‌کند

جلسه استماع گروه پارلمانی «زنان ایران» در کنگره آمریکا با حضور خانم مریم رجوی
جلسه استماع گروه پارلمانی «زنان ایران» در کنگره آمریکا با حضور خانم مریم رجوی

سایت برایت بارت اول خرداد ضمن انعکاس جلسه استماع گروه پارلمانی «زنان ایران» در کنگره آمریکا با حضور خانم مریم رجوی نوشت: گروه پارلمانی مشترک مجلس نمایندگان حمایت خود را از قیام مردم ایران شنیدند: کسانی که زندگی خود را در مسیر آزادی به خطر انداختند».

یک جلسه استماع گروه پارلمانی مشترک حمایت خود را از قیام مردم ایران، پس از موجی از اعدام‌های اخیر توسط رژیم در تلاش برای مهار ناآرامی‌ها در کشور اعلام کرد... .

مریم رجوی، رهبر سیاسی مجاهدین خلق و رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) در سخنرانی در این جلسه گفت که قیام کنونی صحنه سیاسی ایران را تغییر داده است. «این قیام یک‌شبه اتفاق نیفتاد و نقش رهبری زنان تصادفی نبود».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/903148f6-446c-463d-ba52-43968fa867f5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات