728 x 90

گره خوردن نام معلم با مشکلات معیشتی همراه با اعتراضات و مطالبه‌گری

تجمع معلمان و فرهنگیان در ملایر - ۲۲مهر
تجمع معلمان و فرهنگیان در ملایر - ۲۲مهر

روزنامهٔ حکومتی مستقل به تاریخ ۲۵مهر ضمن اعتراف به تجمع سراسری و گستردهٔ معلمان در روز ۲۲مهر، و با اذعان به وضعیت بحرانی معیشت معلمان، گفت تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، اعتراضات ادامه خواهد داشت.

این روزنامه حکومتی در مطلبی به وضعیت بحرانی زندگی مردم و به‌ویژه معلمان اعتراف کرد و نوشت: این روزها «نام معلم با مشکلات معیشتی گره خورده و شاهد اعتراضات معلمان نسبت به مسائل معیشتی و رفاهی در سراسر کشور هستیم. دولت هم با مسکنهای موقتی و سرپوش گذاشتن به مطالبات اصلی نمی‌تواند از این بحران عبور کند.

شکاف طبقاتی علاوه بر شکاف میان دستمزد باعث شده که این اعتراضات و مطالبه‌گری معیشت در معلمان پررنگ شود. البته این مطالبه در هیچ‌کدام از دولتها پاسخ داده نشده است؛ بنابراین اعتراضات به قوت خود باقی مانده است.

جامعه‌ای که خط فقر نزدیک به ۱۲میلیون تومان است در حالی‌که میانگین دریافتی ۶میلیون تومان است، یعنی همهٔ معلمان زیر خط فقر به‌سر می‌برند و برای همین اعتراض می‌کنند.

دستگاه امنیتی هم تلاش می‌کند از طریق فشارها اعتراضات را متوقف کند، اما تا زمانیکه مشکلات معیشتی برطرف نشود شاهد این اعتراضات خواهیم بود و فروکش نمی‌کند.

تجمع سراسری معلمان که ۲۲مهر برگزار شد و ۴۸شهر و ۲۲استان به اعتراض پرداختند، گویای همین واقعیت است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات