728 x 90

گرفتن کارت ملی دختران، به بهانه بدحجابی

عکس از آرشیو
عکس از آرشیو

بر اساس گزارشات رسیده از تهران نیروهای سرکوبگر رژیم کارت شناسایی ملی بعضی دختران را که به بهانه بدحجابی دستگیر می‌شوند، می‌گیرند و آنها را ول می‌کنند. افراد بدون کارت ملی از هر نوع امکان اجتماعی محروم می‌شوند.