728 x 90

گرفتن تعهد از رانندگان اتوبوس شرکت واحد برای مصاحبه نکردن

رانندگان اتوبوس در تهران - عکس از آرشیو
رانندگان اتوبوس در تهران - عکس از آرشیو

اداره حراست رژیم در اتوبوسرانی روز سه‌شنبه ۲۱ آبان ۹۸ در وحشت از اطلاع‌رسانی و افشای فشارهای رژیم روی رانندگان اتوبوس در تهران، برای رانندگان اتوبوس تهرانی هر گونه مصاحبه با رسانه‌ها را ممنوع کرده و از آنها در این رابطه تعهد گرفته است.

معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری تهران (محسن پورسیدآقایی) تأکید کرد که «اتوبوسرانان شرکت واحد تنها مجاز به مصاحبه با رسانه‌های داخلی و مورد تأیید نظام هستند. وی این اقدام را در جهت حفظ ارزش‌های نظام عنوان کرد».