728 x 90

گردهمایی جهانی ایران آزاد، ارتباط زنده از ۵۰هزار نقطه در ۱۰۵کشور جهان با مجاهدین در اشرف۳

گردهمایی جهانی ایران آزاد - آرشیو
گردهمایی جهانی ایران آزاد - آرشیو

به گزارش کمیته برگزاری گردهمایی جهانی ایران آزاد، این گردهماییها در روزهای ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ تیر۱۴۰۰، برابر با ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ژوئیه، در ارتباط زنده از ۵۰هزار نقطه در ۱۰۵کشور جهان با مجاهدین در اشرف۳، برگزار می‌شود.

هموطنان و حامیان مقاومت ایران، از سیدنی تا هاوایی با ۲۰ساعت اختلاف در این گردهماییها شرکت می‌کنند.

همزمان با نخستین گردهمایی در روز شنبه ۱۹تیر، تجمع و تظاهرات هموطنان در پایتختهای بزرگ جهان و چندین شهر دیگر در کشورهای مختلف در ارتباط زنده تصویری با گردهمایی ایران آزاد برگزار می‌شود.

در گردهماییهای جهانی ایران آزاد، ۱۰۲۹ شخصیت سیاسی، شامل ۲۵۰ قانونگذار از کشورهای اروپایی، کانادا و کشورهای اسلامی و عربی و ۳۰سناتور و نماینده کنگره آمریکا، شرکت می‌کنند.

علاوه بر این ۱۱ نخست‌وزیر و ۷۰ وزیر پیشین از اروپا، آمریکای شمالی و خاورمیانه و هم‌چنین ۳۰شخصیت برجسته آمریکایی، در این گردهمایی حضور خواهند داشت.

شرکت ۱۱نخست وزیر و ۵رئیس پارلمان

هزار شخصیت سیاسی

مشارکت ۳۰۲ انجمن

تجمع و تظاهرات هموطنان

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات