728 x 90

گران شدن ۵۰درصدی نان

گران شدن ۵۰درصدی نان
گران شدن ۵۰درصدی نان

مرکز آمار رژیم روز جمعه دوم آبان گزارش داد: نان و غلات ۵۲ و ۶دهم درصد از سال گذشته گرانتر شده است. بنا به این گزارش روستاییان کشور برای تهیه نان و غلات در مهر ماه امسال ۵۸ و ۹دهم درصد و خانوار شهری ۵۰ و ۷دهم درصد، افزایش قیمت را نسبت به مهر ماه ۹۸ شاهد بوده‌اند.

روز جمعه در ماهدشت نان سنگک به ۲۰۰۰تومان رسید در حالی‌که ۲روز پیش ۱۱۰۰تومان بود.