728 x 90

گرامی‌داشت پنجاه و ششمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق در شهرهای میهن

گرامیداشت پنجاه و ششمین سال تاسیس سازمان در شهرهای میهن
گرامیداشت پنجاه و ششمین سال تاسیس سازمان در شهرهای میهن

تهران

پنجاه و ششمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران گرامی باد - با بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران تاریخ این میهن ورق خورد

کرج

سازمان مجاهدین خلق ایران خود را تماماً وقت آزادسازی میهن خود کرده‌اند

مشهد

با بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران تاریخ این میهن ورق خورد

شهر کرد

مریم رجوی: بنیانگذاری سازمان مجاهدین شورشی در تاریخ ایران است که از کاخ شاه تا بیت‌العنکبوت شیخ را بی‌وقفه می لرزاند

تهران

۵۶سال فدا و پاکبازی درود بر بنیانگذاران کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران

کرج

مریم رجوی: بنیانگذاری سازمان مجاهدین شورشی در تاریخ ایران است که از کاخ شاه تا بیت‌العنکبوت شیخ را بی‌وقفه می لرزاند

اصفهان

مریم رجوی: مجاهدین عزم جزم کرده‌اند که رژیم آخوندهای ضدایرانی را سرنگون کنند

مسعود رجوی: سازمان مجاهدین خلق ایران خود را تماماً وقف آزادسازی میهن خود کرده‌اند

تهران

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید

آرم سازمان: درود بر سازمان مجاهدین خلق ایران

مسعود رجوی: مردم دلیر فریاد اعتراض و قیام را هر چه بالاتر ببرید

شیراز

مسعود رجوی: خون محمد حنیف‌نژاد بدون شک سنگین‌ترین بهایی است که مجاهدین در مسیر تحقق و اثبات آرمانشان داده‌اند

اصفهان

پنجاه و ششمین سال حیات سازمان مجاهدین خلق ایران مبارک

تهران

آرم سازمان: ۵۶سال مقاومت و ایستادگی مجاهدین مبارک

بنیان‌گذاران: با درود بر سازمان مجاهدین خلق ایران

مراغه

پیام ۵۶سال حیات سازمان مجاهدین خلق ایران آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی است

تهران

پنجاه و ششمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران مبارک - پنجاه و ششمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را گرامی می‌داریم جمعی از خانواده‌ها و زندانیان سیاسی - مجاهد می‌جنگم مجاهد میمانم و... .

تبریز

پنجاه و ششمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران گرامی باد

اسلام‌آباد

من یک مجاهدم مجاهد می جنگم مجاهد می مانم درود بر مجاهد سلام بر آزادی

مشهد

پنجاه و ششمین سال حیات سازمان مجاهدین خلق ایران مبارک - پنجاه و ششمین سال حیات سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران مبارک

تهران

پنجاه و ششمین سال حیات سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران گرامی باد

اصفهان

فتوکال آرم سازمان جلوی صورت نفر داخل کوچه

تهران

من یک مجاهدم مجاهد می جنگم مجاهد می مانم درود بر مجاهد سلام بر آزادی

همدان

درود بر سازمان مجاهدین خلق ایران - من یک مجاهدم مجاهد می جنگم مجاهد می مانم درود بر مجاهد سلام بر آزادی

کرج

سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران مبارک باد

تهران

درود بر سازمان مجاهدین خلق ایران

تبریز

من مجاهدم مجاهد می جنگم مجاهد می مانم

گرگان

من یک مجاهدم مجاهد می جنگم مجاهد می مانم درود بر مجاهد سلام بر آزادی

تهران

آغاز ۵۶امین سال تأسیس سازمان مجاهدین مبارک

من یک مجاهدم مجاهد می جنگم مجاهد می مانم درود بر مجاهد سلام بر آزادی کانون شورشی شهید حمید صابری

بهشهر

پنجاه و ششمین سال حیات سازمان مجاهدین خلق ایران مبارک باد که نفر صحبت کرده و می‌گوید زنده باد سازمان مجاهدین خلق ایران مرگ بر نظام منحوس آخوندی

تهران

برادر مسعود و خواهر مریم عزیزم با درود به شما و مجاهدین این ارم را رد سالروز تأسیس سازمان پرافتخار مجاهدین به یاد همه شهدا و بنیان‌گذاران نقاشی کرده به شما تقدیم می‌کنم این آرم و تمام اجزا آن آرمان من است و به آن افتخار می‌کنم

تهران

پنجاه و ششمین سال حیات سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران گرامی باد

سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران مبارک مجاهد می مانم مجاهد می جنگم درود بر مجاهد

اصفهان

پنجاه و ششمین سال تأسیس سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران گرامی باد ش

اراک

نصب آرم سازمان قرمز رنگ روی دیوار

تهران

۵۶ سال فدا و پاکبازی درود بر بنیانگذاران کبیر سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران

شوش

مجاهد می جنگم مجاهد می مانم مجاهد می میرم

سنندج

گرامی باد پنجاه و ششمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران