728 x 90

گرامیداشت قیام آبان۹۸ در شهرهای میهن با شعار تنها ره رهایی آتش جواب آتش

فعالیت کانونهای شورشی در شهر های میهن
فعالیت کانونهای شورشی در شهر های میهن

تهران

مسعود رجوی: قیام آبان ثابت کرد تنها راه رهایی آتش جواب آتش است

مریم رجوی: یاد ۱۵۰۰ شهید قیام بزرگ مردم ایران در آبان ۹۸ گرامی باد

مسعود رجوی: باید صد بار بیشتر بجنگیم و ایران را پس بگیریم

کرج

مریم رجوی: یاد ۱۵۰۰ شهید قیام بزرگ مردم ایران در آبان ۹۸ گرامی باد

نیشابور

مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزیم

مسعود رجوی: ۲۴آبان یک روز ملی و ماندگار و جاودانه

تهران

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید

اهواز

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید

لردگان

جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید

شهسوار

قیام تا پیروزی

کرج

مسعود رجوی: سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است

کرمان

مرگ بر خامنه‌ای

تهران

درود بر رجوی

کرمانشاه

درود بر رجوی

اسلامشهر

مرگ بر خامنه‌ای

تبریز

ارتش گرسنگان پیش بسوی شورش و قیام

اصفهان

حرف آخر را مردم ایران می‌زنند، سرنوشت را پیشتازان شورشگران و ارتش آزادی می‌نویسد

مریم رجوی: این همه فقر و گرسنگی و این همه ظلم و بی‌عدالتی بی‌پاسخ نمی‌ماند

مریم رجوی: سرنوشت ایران با قیام فرزندان رشیدش در میدان فدا و مجاهدت نوشته می‌شود

نصب تراکت با شعار: مریم رجوی: آخوندهای حاکم از عزم شما برای سرنگونی وحشت دارند