728 x 90

گدایی شیاد زن‌ستیز

روباه مکاری که برای حفظ نظام ولایت هر روز به رنگی درمی‌آید، این بار با نقاب حمایت از زنان ظاهر شد: «عده‌ای اونوقت در سال اول انقلاب می‌گفتن تو دانشگاه یک وسط کلاس یک دیوار بکشیم، خانم‌ها این ور دیوار و آقایان این ور دیوار».(آخوند روحانی ۲۶بهمن ۹۸)

آخوند شیاد گمان می‌کند مردم فراموش کردند که نخستین دیوار بین زن و مرد، با فرمان حجاب اجباری توسط او اجرا شد.

آخوند روحانی سال ۱۳۸۱: «اولتیماتوم دادیم که از فردا هیچ‌کس حق نداره بدون حجاب بیاد. خیلی اونجا شلوغ کردن. غر زدن داد زدن یکی گفت میشه نمیشه خلاصه اونجا ما محکم گفتیم نمیشه از فردا همه باید با حجاب بیاد و گفتیم به دژبان هم گفتیم از فردا هرکی بی‌حجابه راهش ندید. از اونجا ما شروع کردیم».

آخوند زن‌ستیز در مرحله پایانی رژیم و آستانهٔ نمایش انتخابات یادش افتاده که فرصت و موقعیت زنان در جامعه برابر نیست: «خب شما به یکی همه فرصتها را بدهید به یکی هم هیچ فرصت ندهی بعد بگی این دو از نظر من مساوی و دارای مقام برابر‌اند».(آخوند روحانی ۲۶بهمن ۹۸)

روحانی شیاد در حالی‌که می‌داند که در نظام زن‌ستیز ولایت، زنان از اولیه‌ترین حقوق محرومند چه رسد به مقاماتی مثل قاضی و رئیس‌جمهور و... اما وقیحانه رهبری در خانه و آشپزخانه را به زنان می‌دهد تا ماهیت نظامش را بپوشاند: «پس رهبری در داخل خانه برای آرامش به عهده زنانه».(آخوند روحانی ۲۶بهمن ۹۸)

اما حرف اصلی روحانی از این فریبکاری: «زن‌ها می‌تونند سرنوشت یک انتخابات رو عوض کنند».(آخوند روحانی ۲۶بهمن ۹۸)

یک خانم هموطن: «من خیلی ساله دیگه رأی نمیدم. آره این دفعه هم رأی نمیدم».