728 x 90

گتی ایمیج و کنفرانس اپوزیسیون ایران در آلبانی

کنفرانس اپوریسیون ایران در آلبانی
کنفرانس اپوریسیون ایران در آلبانی

انعکاس تصویری گتی ایمیج ۵سپتامبر ۲۰۲۰ - مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در یک کنفرانس اینترنتی که به نمایندگان ۳۰۰ جامعه ایرانی و هزاران تن از حامیان (ام.ئی.کی) در سراسر جهان وصل شده برای ابراز حمایت از قیام مردم ایران و به‌مناسبت آغاز ۵۶ امین سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در ۵سپتامبر ۲۰۲۰ در اشرف۳، آلبانی سخنرانی می‌کند.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19