728 x 90

گاردین: هدف معترضان تغییر رژیم است، خامنه‌ای با دشمنی سرسخت مواجه است

قیام سراسری ایران - ۱۴۰۱
قیام سراسری ایران - ۱۴۰۱

گاردین روز ۱۴آذر درباره قیام سراسری مردم ایران و هدف آنها که سرنگونی رژیم است نوشت: هدف معترضان تغییر رژیم است، اما در جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای با دشمنی سرسخت روبه‌رو است.
گاردین نوشت: لحظه حقیقت ایران: چه چیزی لازم است تا مردم بتوانند رژیم را سرنگون کنند؟
سه ماه پس از آغاز قیام، تظاهر کنندگان هم‌چنان جان خود را به خطر می‌اندازند. آیا این نسل در جایی موفق خواهد شد که تلاشهای قبلی برای سرنگونی ارتجاع دینی را به ثمر برساند؟
نویسنده مطلب کریستوفر بلیگ نوشت: اما این بار، مقاومت و اتحادی که مخالفان رژیم از خود نشان دادند، از الگوی قدیمی ناآرامیهای دوره‌یی عبور کرده است. ایران وارد یک دوره اعتراض متوالی شده که در آن جمهوری اسلامی باید در برابر موج به موج خشم عمومی از خود دفاع کند.
هدف معترضان تغییر رژیم است، اما در جمهوری اسلامی آیت‌الله علی خامنه‌ای با دشمنی سرسخت روبه‌رو است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/60149e3a-85e4-4a32-9db8-d27846efc46a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات