728 x 90

کیهان خامنه‌ای: مذاکره امروز با آمریکا، معنایی جز تسلیم نداشته و ندارد

ولی فقیه ارتجاع
ولی فقیه ارتجاع

کیهان خامنه‌ای روز چهارشنبه ۲مهر در واکنش به اظهارنظر برخی از مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی که حرفهای خامنه‌ای در دفاع از خوردن جام‌زهر آتش‌بس برای عقب‌نشینی در مقابل آمریکا بوده، نوشت: «(این گفته خامنه‌ای) که حتّی قبول قطعنامه هم در پایان (جنگ) مدبّرانه بود... از سوی برخی مدعیان دست‌مایه تحریف قرار گرفت تا فرصت را غنیمت شمرده و با وارونه‌نمایی القا کنند که تأکید خامنه‌ای بر «عقلانی بودن قطعنامه ۵۹۸» نشان‌دهنده چراغ سبز نظام برای مذاکره با آمریکاست!

قطعنامه ۵۹۸... در آن برهه توانست کف مطالبات (نظام) را برآورده کند، (اما) مذاکره امروز با آمریکا، معنایی جز تسلیم نداشته و ندارد».

پاسدار سرتیپ سعدالله زارعی از مهره‌های خامنه‌ای نیز نوشت: «هدف» کسانی که «وقایع سال۶۷ را با تقابل امروز (ما) و آمریکا مشابه‌سازی کنند»، این است که «تسلیم در برابر دشمن را موجه نشان دهند».