728 x 90

کنگره آمریکا - کنفرانس در حمایت از قیام و مقاومت مردم ایران

کنگره آمریکا - حمایت از قیام مردم ایران
کنگره آمریکا - حمایت از قیام مردم ایران

حمایت دو حزبی از طرح ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی

 

روز چهارشنبه ۱۱دسامبر ۲۰۱۹، ۲۰آذرماه، در کنفرانسی در مجلس نمایندگان ۱۰نماینده ارشد از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا، از کمیته‌های روابط خارجی، قوای مسلح، امنیت داخلی و نظارت بر اموردولت، با حمایت از قیام مردم ایران، بر حق مشروع ملت ایران برای مقاومت علیه دیکتاتوری و نیل به یک ایران آزاد تأکید کردند.

 

نمایند کنگره که در این جلسه دو حزبی سخنرانی کردند، عبارتند از:

برد شرمن، دموکرات از ایالت کالیفرنیا، رئیس زیر کمیته آسیا و منع تسلیحات نامتعارف در کمیته خارجی،

استیو کوهن، نماینده دموکرات از ایالت تنسی، رئیس زیرکمیته قانون اساسی و آزادیهای مدنی و رئیس دموکرات گروه پارلمانی حقوق‌بشر و دموکراسی در ایران،

تام مک کلینتاک، جمهوریخواه از ایالت کالیفرنیا، عضو کمیته قضایی و رئیس جمهوریخواه گروه پارلمانی حقوق‌بشر و دموکراسی در ایران

اسکات پری، جمهوریخواه از ایالت پنسیلوانیا، عضو ارشد کمیته خارجی،

شیلا جکسون لی، دموکرات از ایالت تگزاس و عضو کمیته قضایی و امنیت ملی،

جان مولنار، نماینده جمهوریخواه از ایالت میشیگان و عضو کمیته تخصیص بودجه،

پال گوسار، جمهوریخواه از ایالت تگزاس، عضو کمیته نظارت بر امور دولت،

دیوید شوایکرت، جمهوریخواه از ایالت آریزونا، عضو کمیته قوانین و روشها،

رائول رویس، نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا، عضو کمیته انرژی و تجارت،

و جان گارامندی، نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا، عضو کمیته قوای مسلح

 

نمایندگان کنگره آمریکا در سخنرانیهای خود با محکوم کردن جنایات ضدبشری رژیم آخوندی در سرکوب قیام مردم و دستگیری هزاران قیام کننده، از کنگره و دولت آمریکا خواهان اقدامات قاطع علیه این رژیم شدند.

 

نمایندگان کنگره با اشاره به طرح ۱۰ماده‌ای خانم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت، از اقدامات ایشان برای یک ایران آزاد حمایت کردند.

 

نماینده کنگره برد شرمن در سخنرانی خود گفت: "رژیم بیش از ۱۰۰۰تن از مردم ایران را کشته است، ما باید با گذراندن قطعنامه و هر اقدامی که می‌توانیم باید یک نه بزرگ به رژیم حاکم در ایران بگوییم".

وی از رئیس‌جمهور آمریکا خواست که "از صدور تکنولوژی به رژیم که برای سانسور بکار گرفته می‌شود جلوگیری کند".

 

نماینده کنگره پال گوسار در سخنرانی خود با اشاه به طرح ۱۰ماده‌ای رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت گفت: "اولین اقدام ما برای پیشرفت به جلو این است که به طرح ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی بپردازیم".

 

در این کنفرانس قطعنامه اخیر مجلس نمایندگان در حمایت از قیام ایران که توسط نمایندگان تد دویچ و جو ویلسون ارائه شده، مورد حمایت قرار گرفت و از رئیس کمیته خارجی کنگره، الیوت انگل و رئیس جمهوریخواهان در کمیته خارجی، مایکل مک کال و تلاش آنها در حمایت از قیام مردم ایران حمایت قدردانی شد.