728 x 90

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه؛ نقش بی‌ثبات کننده رژیم آخوندی در خاورمیانه – قسمت دوم

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه - ۳آذر ۱۴۰۰
کنفرانس در مجلس ملی فرانسه - ۳آذر ۱۴۰۰

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه

نقش بی‌ثبات کننده رژیم آخوندی در خاورمیانه

فراخوان به فرانسه و اتحادیه اروپا برای قرار گرفتن در کنار مردم ایران

برای برپایی یک ایران آزاد و دمکراتیک

پاریس ۳ آ‌ذر ۱۴۰۰ - ۲۴نوامبر ۲۰۲۱

فیلیپ گوسلن نماینده مجلس ملی فرانسه

نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک

ما به برنامه ی ده ماده یی خانم رجوی تکیه می‌کنیم

یعنی تحقق یک حاکمیت دموکراتیک مبتنی بر استقلال دستگاه قضایی

فیلیپ گوسلن، نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک

خانمها ، آقایان دوستان عزیز ،

خوشبخت هستم که مجددا با شما هستم

میتوان گفت که بنوعی همه کشور فرانسه از طریق ما بعنوان نمایندگان شان با شما همبستگی دارند. من قبل از هر چیز می‌خواستم از شما مهمانان و شاهدین تشکر کنم. بطور خاص از شما خانم و خواهرتان که از قربانیان قتل عام سال ۱۹۸۸ بوده است. در مورد وضعیت اقتصادی ایران بسیار ساده لوحانه است که تصور کنیم این وضعیت تقصیر آمریکا است. و اینکه تحریم های غرب باعث همه مشکلات است . . اصل مسئله این است که رژیم نتوانسته است اقتصاد خود را با نیازهای فعلی جامعه . هدف یک رژیم سیاسی باید بهبود متناسب با جمعیت کشور منطبق کند. زندگی ،امنیت و آرامش مردمش باشد.

مسلما نکات شما در مورد مسئله هسته ای بسیار قانع کننده است. مشاهد میکنیم که چگونه ایران در کانون اخبار بین المللی است در ۲۹ نوامبر دور جدید مذاکرات را در پیش رو داریم و این یکی از دلایل این گردهمایی امروز میباشد. اما اخبار دیگری هم هست. دادگاه استیناف اخیرا در آنتورپ، برای قضاوت در مورد سوء قصد نافرجام در ویلپنت که نتایج آن برای ما شناخته شده است و همچنین سالگرد قیام آبان ماه ۹۸ که خانم رئیس آنرا بیان کرد.

تظاهرات آب در روزهای اخیر در ایران یعنی اخبار روز چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی و یکبار دیگر این مسائل ما را به مردم ایران نزدیک میکند. یک بار دیگر ما را به مقاومت نزدیک میکند که میتوانیم بگوییم که ما در کنار شما هستیم و خواهیم ماند. این رژیم بسیار زیرسؤال است. البته کلمه «زیر سؤال» بسیار ضعیف است. خصوصا که رئیس جمهور همین رژیم بنا به شهادتهای بسیاری از سازمانهای بین المللی مثل عفو بین الملل خودش شریک جرم است. خودش گفته است که در این کشتار ۱۹۸۸شرکت داشته است در نتیجه اخبار روز ایجاب میکند که امروز ما گردهم بیایم. اما امروز و از چندی پیش دیگری هم در ایران صورت میگیرد. نوعی سرعت گرفتن همه امور. در سالها و ماههای اخیر نارضایتی و کلافگی مردم را مشاهده میکنیم و سرکوب هم روز به روز افزایش پیدا میکند.

این مسائل را شما با آن آشنایی دارید و من میخواهم صحبتم را با این نتیجه گیری تمام کنم که ما باید به این مسایل بسیار هشیار باشیم . نیروی قانع کننده فرانسه نسبت به سایر کشورها و عملکرد آن بسیار مهم است . یاددآوری میکنم که سوء قصد خنثی شده ژوئیه ۲۰۱۸ در فرانسه که قرار بود رخ بدهد و ما در ویلپنت بودیم و در آنجا با خانم رئیس میشل دووکلور بودم ما میتوانستیم قربانیان آن حادثه باشیم و از این بابت این یک سوء قصد ساده نبوده که از کنار آن بگذریم.

یک سوءقصد که توسط سفارتها و سفرا و دیپلماتهای رژیم سازماندهی اجرا شده بود. من کلمه سفیر را حذف میکنم و روی دیپلماتها تاکید میکنم که توسط دولت ایران انتخاب شده بودند و به هیچ وجه نمیتوان مسئولیت دولت را نادیده گرفت و اینکه این دولت در این مسئله داشته است. در سایه این مجموعه نکات یعنی عوامل اقتصادی، اجتماعی ، هسته ای و در آستانه ریاست اروپایی فرانسه بنظر من مسلم است که باید فرانسه متعهد باشد و باید سیاستی قاطع در پیش بگیرد و کوتاه نیاید و از نقش پیش‌برنده خود در اروپا در این راستا استفاده کند.

و به همین دلیل باید مسئله حقوق بشر را اصل قرار داد و همچنین رژیم ایران و مواضع آن و همچنین یک بار دیگر از اپوزیسیون حمایت بکنیم . کاری که همین امروز هم به آن ادامه میدهیم .

نکته ای که در پایان میخواهم بگویم درمورد برنامه ی (۱۰ ماده ای خانم رجوی) همان برنامه ایست که ما مایلییم برای تحقق یک رژیم دموکراتیک در ایران برقرار شود که در آن بر برابری زنان و مردان و بر استقلال قوه قضائیه تاکید شده است . یک رژیم کاملا دموکتراتیک این علت حمایت ما از این مقاومت است.

البته بر این تاکید داریم. و این است نیرو، اعتقاد و ادامه راه . و این سخنانی است که امروز یکبار دیگر روی آن تاکید میکنیم.

آندره شاسین نماینده مجلس ملی فرانسه

نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک

مردم و مقاومت ایران با کانونهای شورشی

آمادگی تحقق یک ایران دموکراتیک را دارند

آندره شاسین- نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک

من تلاش میکنم که سخنانی بگویم که در تکمیل سخنان میشل دو وکولور و فلیپ گوسلن باشد. من با فروتنی میگویم که رئیس گروه کمونیست در پارلمان هستم. با تمام فروتنی چیزی که میخواستم بگویم این است که افتخار میکنم و قاطعانه از موضع خودم در کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک دفاع میکنم و این تعهد من از سال ۲۰۰۲ شروع شده است.

البته من تنها نیستم. من میبینم که خانم برانژر پولتی که از ۲۰۰۲ نماینده مجلس است در اینجا است و در این برنامه شرکت میکند و در جریان دوران مختلف نمایندگی به ما پیوسته و به آن وفادار ماند و میخواهم به این وفاداری درود بفرستم . راه من به این کمیته توسط دو نفر باز شد میخواهم به آنان هم درود بفرستیم که هر دو اینجا حضور دارند: یکی فرانسوا کلکومبه، نماینده سابق استان آلیه در همسایگی من که فکر میکنم یک نقش آفرین مهم چه در نوشته ها و چه در سخنان خود در این کمیته بود. رئیس سابق سندیکای قضات و او ما را بسیار در مورد واقعیت مقاومت ایران روشن کرد. بعد هم ژان پیر برار، که در کنار وی نماینده مجلس بودم. او برای من یک معلم در پارلمان بود و به من ثابت کرد و نشان داد که تا چه حد این تعهد ضروری است و خوشحالم میبینم که پس از راه گشایی برای ما هنوز هم در بین ما حضور دارند.

من میخواستم به شما درود بفرستم . وقتی از آنها صحبت میکنم با افتخار و قاطعیت لازم . من خیلی این سئوال را کرده ام این تعهد برای چه ؟

شاید بهتر باشد که اسم خیابان مقابل مجلس را بگذارند خیابان مریم رجوی. چرا که نمایندگانی از مقاومت ایران بطور مستمر در آنجا حضور دارند و از ته قلب می خواهم به مبارزاتشان درود بفرستم . روشنگری آنها برای ما و استدلالات آنان به ما نشان میدهد که آنان مبارزان قاطعی هستند که بهیچ وجه کوتاه نمی‌آیند و این فعالیت آنها قطعاً برای ما مفید است.

من فکر میکنم چشم انداز سیاسی که شورای ملی مقاومت ایران ارائه می‌کند و در این مورد به سخنان مریم رجوی در همین پارلمان در جریان دیدار قبلی اشاره کنم که بخوبی بیانگر است . یک آلترناتیو دموکراتیک وجود دارد که میتواند یک جمهوری دموکراتیک و چند حزبی بر پایه جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد و خودمختاری اقلیتها و یک ایران غیر اتمی ، ایجاد کند. شورای ملی مقاومت ایران این ظرفیت را دارد که جایگزین این رژیم شود و بلادرنگ یک انتقال سیاسی صلح آمیز حاکمیت توسط منتخبین مردم را ایجاد کند.

مردم ایران و مقاومت آن، بهمراه کانونهای شورشی ، آمادگی این کار را دارند. بنظر من این اولین پیام ما باید باشد. باید گفت آلترناتیو وجود دارد. باید تکرار کرد که وجود دارد برای اینکه فکر میکنم این مهم است.

اما واقیعت این است بعنوان کسی که طی ۲۰ سال گذشته در این راه قدم برداشته، مشاهده میکنم که جریان وقایع در حال سرعت گرفتن است. سخنرانان نکاتی را بیان کردند و برای من این نکته قابل توجه بود که این دیکتاتوری خشن آخرین نفسهای خود را میکشد. و فقط مسیر کوتاهی برایش باقیمانده. بزرگ شدن است . بعنوان مثال اتفاقی که در اصفهان افتاد در مورد کمبود آب. بالاخره تظاهراتی بود که در رسانه های فرانسوی منعکس شد و هزاران تظاهرات که در چنین شرایط سرکوب وحشتناک ادامه دارد.

چیزی که باید فهمید این است که یک اختناقی وجود دارد اختناقی غیر قابل تصور در چنین شرایطی تظاهرات ساده نیست. و همین تظاهرات هم در چنین شرایطی بسیار مهم و گویا است. ما نیز تجربه این مسئله در دوران مقاومت در فرانسه را داشته ایم همه مقاومت وجود داشت بدون اینکه علنی باشد تا مردم آگاه شوند و بزرگ و بزرگتر شود تا منجر به سقوط رژیم ملایان شود که رژیمی مطلقا غیر قابل تحمل است.

این جهت و سمت گیری مبارزات ما است .امیدوارم هستم در پارلمان جدید تعداد ما زیادتر باشد و آنچیزی که به ما مربوط میشود کمیته با نیروی هر چه بیشتر به کار خود ادامه میدهد. و من فکر میکنم و اعتقاد دارم که شدیدا به این مسئله نیاز است. با عشق و افتخار من این سخنان را بیان کردم و یک درخواست دارم که این خواسته از همه‌ی ما است : اینکه در این مسیر مفید باشیم. چرا که این هدف یک هدف بسیار زیبا است. این هدف بسیار شرافتمدانه است و امیدوارم روزی بتوانیم به ایران یک ایران دموکراتیک برویم

والری توماس

عضو کمیسیون خارجه مجلس ملی فرانسه

خوشحالم که امروز به گروه شما می پیوندم

یک ایران دموکراتیک آرزوی همه ماست

خانم والری توماس – عضو کمیسیون خارجه مجلس ملی فرانسه

من از شهرکلرمون فران انتخاب شده ام و عضو کمیسیون امور خارجه هستم و بدرستی که مسئله ایران سوالی است که اغلب مطرح می شود. متاسفانه فکر می کنم که ما (در کمیسیون خارجه) هنوز نگاهی محدود و کوچک که بر انرژی هسته ای رژیم ایران متمرکز است داریم و به سایر مسایل ایران نمی پردازیم.

بنابراین من خوشحالم که امروز به گروه شما می پیوندم. من در کنار شما برای یک ایران دموکراتیک که آرزوی همه ماست، خواهم بود و مهمتر از همه برای ما حمایت از مردمی است که سالهاست در کشوری زیر یوغ آخوندها زندگی می کنند. این چیزی است که بایستی واقعاً همواره مد نظر ما باشد. به خصوص به عنوان یک زن این برای من مبارزه ای ضروری است که باید پیش برده شود.

برانژر بولتی

عضو کمیسیون خارجه مجلس ملی فرانسه

ما تظاهرات علیه بی آبی در اصفهان را دیدیم

صدای غرش جنبش اجتماعی در ایران شنیده می شود. قیام دور نیست

من واقعاً‌ تحت تأثیر توانایی این مردم برای از نو برخاستن هستم

برانژر پولتی – عضو کمیسیون خارجه مجلس ملی فرانسه

من می خواستم اول مثل فیلیپ (گوسلن) که الان صحبت کرد، بگویم :‌ خوشوقتم که بین شما هستم. ولی می خواهم بگویم :‌ «افتخار دارم». فکر می کنم این کلمه درستی است که باید بکار ببرم، برای بیان احساسم از اینکه در جمع شما هستم. و چرا این احساس افتخار را دارم ؟ به چند دلیل :‌

اول بخاطر اینکه کمیته ای که ما تشکیل داده ایم، فراتراز گروههای سیاسی کنونی مجلس فرانسه است. من باور دارم که ما برغم اینکه از گروهای مختلف پارلمانی هستیم، مشکل سیاسی با هم نداریم. یعنی واقعاً‌ همگی برای آرمان آزادی ایران دور هم جمع شده ایم. با همدیگر در این زمینه همبستگی داریم. مایلیم همدیگر را بشنویم و این پیام سیاسی را به دیگران منتقل کنیم که امری ضروری است تا مواضع را تغییر بدهیم.

این درست که بعضی می گویند زمان زیادی سپری شده؛ ولی این بآن معناست که ما مشتاق برقراری هر چه زودتر آن دموکراسی در ایران هستیم که آرزوی قلبی همه ماست.

ایران کشوری است که بلحاظ تاریخی دوست فرانسه بوده و ۴۰ سال است که از این دیکتاتوری رنج می برد. بخصوص زنان ایرانی. خانم والری توماس الان به موضوع آزادی زنان درایران اشاره کرد. ما تصاویری دیدیم در همین جلسه که چگونه زنی را با خشونت داخل یک ماشین (ون نیروی انتظامی) هول می دادند. ما می دانیم که در این حکومت با زنان به چه شیوه ای رفتار می شود.

و نه فقط زنان، بلکه مسأله‌ی تمام مردم ایران مطرح است. ما مسأله بی آبی در اصفهان را دیدیم. و اینکه مردم ایران از آموزش درست هم محروم هستند. همه این موارد برای ما بسیارتکان دهنده است. پس بنابراین، اولین دلیل اینکه گفتم مفتخرم، همین است که عضو یک گروهی در مجلس ملی هستم که مقداری خارج از زمینه های روتین در پارلمان، برای آرمان مردم ایران حرکت می کند.

موضوع دوم، همانطور که فیلیپ (گوسلن) الان داشت می گفت، مسأله هسته ای رژیم، مسأله ایست که عمیقاً‌ ما را نگران می کند.

در کنار موضوع هسته‌ای، نگرانی ما مسئله مردمی است که مایلیم به آزادی و به زندگی بهتر دست پیدا کنند. صدای غرش جنبش اجتماعی شنیده می شود. و شما الان می گفتید که خیزش دور نیست. من واقعاً‌ تحت تأثیر توانایی این مردم برای از نو برخاستن هستم.

در پیام خانم پرزیدانت رجوی شنیدیم که :‌ دولت فرانسه باید بین رژیم ملایان و ایران دموکراتیک، یکی را انتخاب کند. امیدواریم که همینطور شود. با رئیس جمهوری ما که برای مدت ۶ ماه قرار است در موضع ریاست اتحادیه اروپا قرار بگیرد. می دانیم که مسایل پیچیده تر از اینهاست. ولی دست آخر، همین است. یا باید به کلمات (رژیم) اعتماد کنند، یا به یک ایران دمکراتیک باور داشته باشند. به ایرانیانی که از صمیم قلب خواهان دمکراسی برای کشورشان و سعادت برای مردمشان هستند.

پس من می خواستم خیلی ساده به شما بگویم که از اینکه امروز بین شما هستم احساس غرور و افتخار دارم. و اینکه البته با قدرت و تعهد از عملکرد کمیته خودمان حمایت می کنم. و تشکر می کنم از شما بخاطر شور و علاقه‌ای که دارید. شما سه نفر از هیئت رئیسه کمیته‌ی ما هستید. و این خیلی برای من جالب است که تعهد شما را که مسئولین اجرایی این کمیته هستید مشاهده می‌کنم. از شما سپاسگزارم.

ایو دانیل نماینده مجلس ملی فرانسه

من به این همبستگی ضروری از طریق این کمیته پارلمانی متعهد هستم

ایو دانیل – نماینده مجلس ملی فرانسه

سلام خانم ها و آقایان. متشکرم از شما خانم رئیس کمیته. من از چندین سال پیش عضو این کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک هستم. حتی از دوره ی قبلی مجلس. البته اینجا بعنوان یک پارلمانتر حرف می زنم. ولی می خواهم بگویم که ابتدا، قبل از هر چیز من یک شهروند هستم. یک انسان از این سرزمین، این کشور..... من یک متخصص این نوع مسایل نیستم.

پس ابتدا تشکر می کنم از سخنان شما. چرا که برای من بسیار روشنگر بود. و من فکر می کنم که این بسیار مفید است که این صحبتها منتقل شود، که این کار آموزشی صورت بگیرد تا ما با تصورات خودمان و آمیخته با ابهام به مسایل نگاه نکنیم. در نگاه اول این موضوعات بطور مستقیم، ما را در بر نمی گیرند. ولی ما نیاز داریم که تحت تأثیر این مسایل که شما طرح می کنید، قرار بگیریم. و البته که آفرین می گویم بر نبردی که شما دارید.

و با اینحال، این که گفتم، چیزی از عمق تعهد من کم نمی کند. همانطور که سایرین هم در این جلسه گفتند، من به این همبستگی ضروری که از طریق این کمیته پارلمانی محقق شده است، متعهد هستم.

ژان میشل کلمان

عضو کمیسیون خارجه مجلس ملی فرانسه

تظاهرات در بستر رودخانه خشک شده زاینده رود

بسیار چشم گیر و تأثیر گذار بود و نباید شما را تنها گذاشت

ژان میشل کلمان- عضو کمیسیون خارجه مجلس ملی فرانسه

مرسی خانم رئیس. من افتخار میکنم که در این کمیته عضویت دارم . کمیته شما و امروز در کنار شما هستم.

من میخواهم روی سخنان نفرات قبلی تاکید کنم و فقط دو سه نکته اضافه میکنم .

اول اینکه چیزی که باعث شوکه شدن،و نگرانی من شده است گسترش سرکوب است و متاسفانه در ایران هنوز این گسترش سرکوب ادامه دارد. افرادی قربانی این ظلم‌ها هستند ، مثل شما خانم خانواده‌هایی که فرزندان خود را از دست داده‌اند و افرادی که از خانواده خود خبری ندارند. حتی پیگیری برای بدست آوردن یک خبر نیز جرم محسوب می‌شود و باعث زندان می‌شود. در این جا می‌توانم به جرات بگویم دو مجازات وجود دارد اول اینکه فرد مورد تنبیه واقع می‌شود و حتی اجازه خواست عدالت را هم نمی‌تواند داشته باشد و حتی نمی‌تواند درخواست کند که پدر ، یک برادر ، یک خواهر، یک فرزند کجاست. وقتی تا این حد رژیم در توحش جلو می‌رود . این حد فشار روحی و روانی نسبت به مردم این را توجیه می‌کند که باید متعهد باشیم که این رژیم سرنگون شود.

نکته دوم که باعث نگرانی من میباشد چیزی که برای من عجیب است این است که امروز هسته ای موضوع اصلی است یعنی ما حل و فصل این مسئله هسته ای را در الویت قرار می‌دهیم در حالی که میدانیم که رژیم ایران اطلاعات را از ما مخفی میکند و به این کار ادامه میدهند و بطور مخفیانه به فعالیتشان ادامه میدهند تا به هدف خود برسند. اما همه روی این نگرانی متمرکز شده اند و این باعث شده است بقیه چیزها نادیده گرفته شود و در نهایت مسائل دیگر ایران مسئله قدیمی و یک عامل فرعی محسوب شود.

سومین نکته که میخواستم بگویم این است که این زنجیره ای که در لبنان ، سوریه ، عراق، ایران ، یمن تشکیل داده اند باید قطع شود. حالا باید دید از ایران باید شروع کرد ، یا از عراق که در آنجا نتیجه انتخابات اخیر نشان میدهد که قطع این زنجیره آغاز شده است.

اگر بتوان این زنجیره را قطع کرد شاید رژیم ایران نفوذ خود را از دست بدهد و میتواند شروع شکست این رژیم در همه جبهه ها باشد . این هم عاملی بود که باید در نظر داشت.

آخرین نکته اینکه بدین دلیل که شاید شما نکات زیادی گفتید چیزی که برای من در جنبش شما مهم است این است که درکشورهایی که رژیم های خود را سرنگون کردند بدنبال آن هرج و مرج شد . اینجا اینطور نیست مبارزات طولانی مقاومت ایران و با استمرار آن باعث شده است که حتی از هم اکنون یک حضور دموکراتیک زنده در جنبش شما احساس میشود که شما می‌توانید یک آلترناتیو دمکراتیک را بلادرنگ، بدون فوت وقت، در کشورتان برقرار کنید. این از نظر من یک عامل تعیین کننده در مبارزات شما میباشد. بعبارت دیگر هر آنچه در ایران امروز فقدان دمکراسی است، شما آنرا در جنبش مقاومت خودتان نمایندگی می کنید. شما ظرفیت این را دارید که یک دمکراسی را به این کشور بیاورید به آن مفهومی که ما می شناسیم و ما بعنوان شهروند هر کشوری که باشیم، فقط باید از آن حمایت کنیم و این است که قدرت شما را می سازد. و به همین دلیل هم میباشد که شما دوام آورده اید و به همین دلیل هم میباشد که ما در کنار شما قرار داریم. این چیزی بود که میخواستم بطور خلاصه و ساده بگویم . من بسیار شیفته این مبارزه که شما پیش میبرید هستم و استمرار آنرا ستایش می کنم. و این مقاومت مردم ایران را که ثابت قدم میباشد خصوصا مقاومت در شرایطی که همه از آن مطلع هستیم.

امروز تظاهراتی که شما در بستر رودخانه خشک شده در اینجا نشان دادید بسیار چشم گیر و تأثیر گذار بود . و به همین دلایل نباید شما را تنها گذاشت من نمیدانم فردا بعد از انتخابات آتی مجلس هر یک از ما کدام سو خواهد رفت و چکار خواهد کرد ولی اگر دور آینده پارلمان من اینجا نبودم باید کس دیگر و یکی دیگر از همکارانم این راه را ادامه دهد. همانگونه که در یک سرود قشنگ دوران مقاومت ما گفته شده وقتی یک رفیق به زمین میافتاد یکی دیگر جای وی را میگیرد. و امیدوارم که فردا اینگونه باشد.... متشکرم

سخنرانان میهمانان؛ ژرار وسپیر، نادر نوری ، زهره بیژن‌یار

در جلسه کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک در مجلس فرانسه سه سخنرانٍ مهمان حضور داشتند که هر کدام بر اساس حوزه تخصص و آشنایی خودشان به تشریح وضعیت بحرانی رژیم آخوندی برای پارلمانترهای حاضر در جلسه پرداختند.

ژرار وسپیر، کارشناس اقتصادی و تحلیلگرسیاسی

ژرار وسپیر، از مؤسسه مشاور استراتژیک، به ورشکستگی اقتصادی رژیم و چپاول و غارت ثروتهای طبیعی ایران پرداخت و گفت :‌

« میلیاردها یورو خرج نیروهای نظامی داخلی و خارجی شده است و علاوه بر این باید فساد داخل نظام مذهبی را به آن افزود. در نمودارها مشاهده میکنیم که چگونه این سیستم فقر در بین مردم ایجاد میکند. جوانان کار ندارند و حقوق ها پایین آمده است و بازنشستگان درآمدشان کاهش پیدا کرده است ».

وی با اشاره به ویدئوی تظاهرات مردم اصفهان گفت :‌ « همانگونه که در اصفهان مشاهده میکنیم یک رودخانه بزرگی است که هم اکنون به یک مسیر خشک تبدیل شده است و در نتیجه تظاهرات چندین روز است که ادامه دارد و تشدید هم میشود، بدلیل انحراف گسترده آب برای ساختارهای صنعتی تحت کنترل سپاه پاسداران است.»

ژرار وسپیر اشاره کرد که کانون های مقاومت در سرتاسر کشور گسترش یافته اند و خشم مردم را سمت و سو می دهند. در نتیجه ما در آستانه یک شورش مردمی گسترده قرار داریم.

نادر نوری، دبیربنیاد مطالعات خاورمیانه

نادر نوری، در صحبتهای خود نشان داد که چگونه رژیم ملایان سعی دارد با سیاستهای مهاجم و تجاوزگرانه در سطح منطقه، شکنندگی و ضعف داخلی خود را پنهان کند. وی با اشاره به بن بست مذاکرات اتمی گفت :‌ همه چیز نشان میدهد که رژیم برنامه هسته ای خود را تسریع کرده است تا به نقطه بدون بازگشت هسته ای برسد تا جامعه جهانی را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. رفتار این رژیم نشان میدهد که بوضوح هشدارهای غربی و آژانس بین المللی انرژی اتمی را جدی نمیگیرد و ادعایش برای بازگشت به مذاکرات وین صرفاً برای فریب غرب و وقت کشی است.

نادر نوری با تشریح سیاست های آشوبگرانه رژیم در عراق که از طریق نیروهای مزدور وابسته به سپاه قدس پیش می برد، از جمله حمله پهپادی اخیر به مقر نخست وزیر عراق و همچنین بی ثباتی و تنش هایی که در لبنان از طریق حزب الله به آن دامن می زند، برای پارلمانترهای فرانسوی توضیح داد که سیاستهای دولت رئیسی در تقابل با صلح و ثبات در این منطقه حساس است.

زهره بیژن‌یار، عضو انجمن دادخواهی

زهره بیژن یار، «عدالت برای قربانیان قتل عام ۶۷» گفت :‌ مفتخرم که در برابر شما از طرف خانواده های زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال ۱۳۶۷ صحبت کنم . خواهرم زهرا بیژن یار یکی از آنها بود. هنگام دستگیریش در سال ۱۳۶۱ باردار بود ولی فرزندش را زیر شکنجه از دست داد. او ده سال حکم داشت اما پس از گذشت ۷ سال در زندان در تابستان ۱۳۶۷ که خمینی فتوای قتل عام زندانیان سیاسی، بخصوص اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران را صادر کرد به شهادت رسید.

سازمان عفو بین الملل و بسیاری از حقوق دانان بین المللی قتل عام سال ۱۳۶۷ را جنایت علیه بشریت می دانند. بعد از گذشت ۳۳ سال از قتل عام هنوز خانواده ها می پرسند چرا عزیزانشان قتل عام شدند و محل دفن آنها کجاست؟ آمران و عاملان این جنایت باید در مقابل یک دادگاه بین المللی به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند.

در حال حاضر حمید نوری یکی از جلادان قتل عام در زندان گوهر دشت که دو سال پیش در سوئد بازداشت شده است در دادگاهی در استکهلم محاکمه می‌شود. هفته گذشته این دادگاه به آلبانی منتقل شد تا شهادت زندانیان سیاسی سابق را که شاهد قتل عام ها بوده اند را بشنوند . این شاهدین از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هستند که در اشرف ۳ اقامت دارند . فرانسه و اتحادیه اروپا نباید در مورد قتل عام ۱۳۶۷ سکوت کنند آنهم در شرایطی که یکی از عاملین اصلی آن جنایت ریاست قوه مجریه را در ایران بدست گرفته است.»

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/67535104-7754-4d94-8739-0579100d9258"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات