728 x 90

کنفرانس آنلاین پارلمانی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با شماری از نمایندگان مجلس ملی فرانسه

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

به دعوت کمیته پارلمانی فرانسوی برای ایران دمکراتیک بعدازظهر پنجشنبه ۲۶فروردین یک کنفرانس آنلاین در ارتباط با رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در اورسور اواز برگزار شد.

کنفرانس آنلاین پارلمانی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با شماری از نمایندگان مجلس ملی فرانسه با شرکت سناتور فورنیه از سنای فرانسه برگزار شد.

در این کنفرانس، سناتور فورنیه و ۹ نماینده مجلس ملی فرانسه و شماری از نمایندگان و سناتورهای سابق و هم‌چنین جولیو ترتزی وزیر خارجهٔ سابق ایتالیا سخنرانی کردند.

خانم میشل دووکولور، رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک در این سخنرانی گفت: از حضور خانم مریم رجوی پرزیدنت مقاومت خوشحالیم چرا که در ارزشهای او و مبارزه او برای دموکراسی و حقوق‌بشر در ایران شریک و سهیم هستیم.

فیلیپ گوسلن، نایب‌رئیس کمیتهٔ پارلمانی برای ایران دموکراتیک گفت: اروپا و فرانسه راهی جز اعمال قاطعیت در برابر چنین رژیمی ندارند. بایستی سیاست جدیدی در مقابل رژیم مذهبی ایران اتخاذ شود.

هروه سولینیاک، نایب‌رئیس کمیتهٔ پارلمانی: بعد از محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات‌تروریست رژیم آخوندی در دادگاه بلژیک، اتحادیه اروپا و فرانسه باید رویکرد خود را در مقابل رژیمی که تروریسم دولتی را علیه اپوزیسیون خودش به‌کار می‌گیرد عوض نموده و یک سیاست قاطع اتخاذ کند.

یانیک فاونک نایب‌رئیس کمیتهٔ پارلمانی گفت: رژیم ایران چه در منطقه و چه در داخل کشور در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار دارد. گذشت زمان در این سال‌ها حق را به‌نظر گاه خانم رجوی و شورای ملی مقاومت که ما هم در آن سهیم هستیم داده است.

آندره شاسین نایب، رئیس کمیتهٔ پارلمانی: مجاهدین خلق که شبکهٔ داخلی مقاومت ایران را سازماندهی می‌کند از حمایت وسیع مردمی برخوردارند. مگر می‌شود بدون این حمایت روزانه صدها عمل ضداختناق توسط کانون‌های شورشی در سراسر ایران انجام شود. ما ویدئوهای آن‌را بارها دیده‌ایم.

فردریک رایس، نماینده مجلس ملی فرانسه: ما به‌این مقاومت و ارزشهایی که خانم رجوی معرف آن است ارج می‌گذاریم و در حمایت خود از این مقاومت همیشه وفادار خواهیم بود.

ابراهیم حموش، نماینده مجلس ملی فرانسه: دفاع از حقوق‌بشر و دموکراسی در ایران یک تعهد ثابت است که ما در کمیتهٔ پارلمانی برای ایران دموکراتیک همواره به‌آن پایبند هستیم.

ژان میشل کلمان، عضو کمیسیون خارجهٔ مجلس ملی فرانسه: ما در کمیسیون، این موضوع را با وزیر خارجه در میان گذاشتیم که با توجه به‌محکومیت یک دیپلمات رژیم ایران که از طرف حکومت ایران عمل می‌کرده باید سیاست جدیدی اتخاذ شود.

سناتور برنارد فورنیه، عضو کمیتهٔ خارجی سنای فرانسه: مردم ایران با دو ویروس مواجه هستند: ویروس کرونا و ویروس حاکمیت ملاها. ما از مقاومت ایران حمایت می‌کنیم تا مردم بر هر دو ویروس غلبه کنند.

آلن نری، نایب‌رئیس سابق کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک: مقاومت علیه ظلم در فرانسه یک ریشهٔ تاریخی دارد. ما به‌این سنت پایبندیم. برای همین از مقاومت ایران و خانم رجوی حمایت می‌کنیم.

امیل بلسیگ، عضو سابق مجلس ملی فرانسه: ما به‌تعهدات خود برای آزادی مردم ایران و استقرار دموکراسی پای بندیم و حمایت ما از مجاهدین و مقاومت ایران استمرار دارد.

ژان پیر برار، از بنیانگذاران کمیتهٔ پارلمانی برای ایران دمکراتیک: کمیته‌یی که بیش از ۱۵سال پیش ما با همکارانمان به‌راه انداختیم در مجلس فرانسه ریشه دوانده و همیشه با نمایندگان جدیدی که به‌آن پیوسته‌اند استمرار داشته است.

 

خانم مریم رجوی در این کنفرانس گفت: نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری آخوندها از نظر مردم ایران ذره‌یی مشروعیت ندارد. تحریم سراسری این انتخابات، آن‌روی سکهٔ قیامهای مردمی و پاسخ دیگری است به کشتار ۱۵۰۰شهید آبان.

- در یک‌سال گذشته به‌رغم کرونا، مردم به‌جان آمده، خشم خود را در تظاهرات، در شورش زندانها، و در اعتصابهای تمامی اقشار اجتماعی نشان دادند. در هفته‌های اخیر بازنشستگان در اعتراضهای سراسری و مستمر خود شعار می‌دهند «ما دیگه رأی نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم»

- آمادگی اجتماعی در ایران نشان می‌دهد که سرنگونی رژیم توسط مردم و مقاومت در دسترس است. ما خواهان یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر انتخابات آزاد، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، رفع همهٔ تبعیضات علیه ملیتها و پیروان ادیان مختلف و لغو حکم اعدام هستیم.

- رژیم که در وضعیت شکننده‌ٔ قرار دارد با قدرت‌نمایی تو خالی می‌خواهد در مذاکرات اتمی امتیاز بگیرد و زمان بخرد. مسیر ممانعت از دستیابی این رژیم به‌بمب، تنها قاطعیت است. اروپا می‌تواند با اتخاذ یک سیاست قاطع نقش مؤثری ایفا کند.

- نامگذاری ۸تن از سرکردگان سپاه و بسیج و نیروی سرکوبگر انتظامی و کسانی که دستور شلیک در قیام آبان۹۸ داده بودند، یک گام ضروری و مثبت است که باید با نامگذاری تمامیت پاسداران و اطلاعات آخوندی و اخراج مزدوران و مأموران آنها تکمیل شود.