728 x 90

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورا: آمدنیوز از ابتدا پارازیت اطلاعاتی رژیم آخوندی بود

افشاگری کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت
افشاگری کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت: آمدنیوز که در بیانیه سالیانه شورا در مرداد گذشته افشا‌ شده است مانند ری‌استارت از ابتدا پارازیت اطلاعاتی رژیم آخوندی بود.

 

-دود و دم و هیاهوی سپاه پاسداران در مورد دستگیری و آوردن روح الله زم به داخل ایران در یک عملیات «حرفه‌یی، هوشمندانه و چند وجهی با بکارگیری روشهای نوین اطلاعاتی و شگردهای اطلاعاتی» احمقانه، مضحک و قدرت‌نمایی پوشالی است.

 

-رژیم برای زهر چشم گرفتن از انبوه مأموران ریزشی در داخل و خارج ایران به پای خودش شلیک می‌کند!

 

افشاگری کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت

افشاگری کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت

 

-این‌که آمدنیوز نزدیک به یک و نیم میلیون فالوور داشته و پس از بسته شدن در قیام دیماه ۹۶به‌سرعت فالوورهای میلیونی به کانالهای جدید رو می‌آوردند، فقط نمایش سایبری سپاه بود و صحت نداشت.

 

-سایبری سپاه برای پیش بردن خطوط خود علیه قیام و سرنگونی برای بسیاری دیگر نیز فالوورسازی کرده و می‌کند.

 

-آلترناتیوهای باسمه‌ای، تلویزیونهای اینترنتی و تلویزیونهایی که با پول طرفهای دیگر اداره اما توسط ریزشیهای نظام هدایت می‌شود از «روشهای نوین و چندوجهی» سپاه و اطلاعات آخوندهاست.

 

مطالب مرتبط: