728 x 90

کمیته روابط خارجه و دفاع سنای فرانسه خواستار فراخواندن سفرای کشورهای اروپایی از ایران شد

صدای سنای فرانسه
صدای سنای فرانسه

کمیته روابط خارجه و دفاع سنای فرانسه

خواستار فراخواندن سفرای کشورهای اروپایی از ایران

در اعتراض به سرکوب معترضان شد

کمیته روابط خارجه و دفاع سنای فرانسه طی بیانیه‌یی اعلام کرد؛ وضعیت در ایران، محکومیت صریح سرکوب معترضان را می‌طلبد. در همین رابطه این کمیته در برابر خشونت رژیم ایران، علناً از دولت می‌خواهد که به ۲۷کشور اتحادیه اروپا پیشنهاد دهد تا سفرای خود را از ایران برای مشورت فرا بخوانند.

رژیم ایران بی‌توجه به اعتراضات جامعه جهانی، به اعدام مخالفان خود، ایجاد رعب و وحشت در مردم و تلاش برای سرکوب مخالفان ادامه می‌دهد. کشورهای اروپایی حامل ارزشهای آزادی و مدارا هستند. فرانسه و شرکای آن باید ظلم و ستم علیه مردم را توسط حکومتی که تنها از طریق خشونت و ترور در قدرت مانده است، محکوم کرده و با آن مقابله کند. زمان پیامهای بازدارنده و تحریم‌های نرم به پایان رسیده است... اروپاییها باید یک جبهه متحد علیه خشونت رژیم ایران تشکیل دهند.

(صدای سنای فرانسه ۲۳دی ۱۴۰۱)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a8868f82-3a4b-4621-ab30-74ef3a2745c2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات