728 x 90

کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران: ما در کنار مردم ایران و خانم مریم رجوی در پیگیری عدالت و مورد حسابرسی قرار دادن رژیم ایران هستیم

لرد دیوید آلتون
لرد دیوید آلتون

کمیته بریتانیا برای آزادی ایران در بیانیه‌یی که در وبسایت لرد دیوید آلتون رئیس مشترک کمیته بریتانیایی برای ایران آزاد منتشر شده است اعدام سه معترض در ایران را به‌شدت محکوم کردند.

سایت دیوید آلتون ۲۹اردیبهشت ۱۴۰۲:
نمایندگان پارلمان و همتایان بریتانیا اعدام امروز سه معترض در ایران را به‌شدت محکوم کردند.
کمیته بریتانیا برای آزادی ایران از دولت انگلیس می‌خواهد که این اعدامها را محکوم کند و با شرکای بین‌المللی رژیم ایران را به‌خاطر جنایاتش مورد حسابرسی قرار دهد.

کمیته بریتانیا برای آزادی ایران اعدام سه معترض امروز در ایران را به‌شدت محکوم می‌کند. این موج اخیر اعدامها که مجموع اعدامها را در ماه گذشته به ۱۱۲ رساند، نقض آشکار حقوق‌بشر و تلاش مذبوحانه رژیم در ایران برای ارعاب مردم و جلوگیری از اعتراض آنها به سیاست‌های ظالمانه‌اش است.

ما در کنار مردم ایران و رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، خانم مریم رجوی، در پیگیری عدالت و مورد حسابرسی قرار دادن آنها هستیم. جامعه بین‌الملل باید فوراً برای متوقف کردن کمپین ترور و وحشیانه رژیم ایران علیه شهروندانش اقدام نماید.

کمیته بریتانیا برای آزادی ایران از درخواست خانم رجوی از سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن برای مورد حسابرسی قرار دادن رژیم ایران به‌دلیل نقض فاحش حقوق‌بشر و سرکوب مرگبار اعتراضات، حمایت و تصریح می‌کند. و برای حمایت از تلاش مردم ایران برای آزادی و دموکراسی گام های مشخصی بردارد.
بریتانیا می‌تواند و باید این تلاش‌ها را در سطح بین‌المللی رهبری کند و ما از دولت بریتانیا می‌خواهیم که این کار را با ارجاع پرونده وحشتناک حقوق‌بشر رژیم به شورای امنیت سازمان ملل برای تحقیق و پیگرد انجام دهد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cab896da-662c-4e6f-91c5-36f15e7edcef"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات