728 x 90

کمبود و گرانی نان در شهرها

کمبود و گرانی نان
کمبود و گرانی نان

کمبود و گرانی نان در کلان‌شهر مشهد و برخی دیگر از شهرهای کشور از جمله ارومیه و تبریز، کرج سقز و میاندوآب به مشکلی بزرگ برای مردم به‌ویژه محرومان و زحمتکشان تبدیل شده است.

درباره خودداری رژیم آخوندی از فروش آرد به نانوایان مشهد که علت کمبود و گرانی عنوان می‌شود، به گزارش روزنامه همشهری مصطفی کشتگر رئیس اتحادیه نانوایان مشهد روز دوشنبه ۲۸مهر، گفت: «به‌دلیل افزایش نرخ آرد در چند روز گذشته، حدود ۱۲واحد نانوایی تعطیل شدند. قیمت آرد از ۱۰روز پیش به‌دلیل اعلام خرید تضمینی گندم در بازار آزاد به یکباره افزایش یافت و به بازار شوک وارد شد. نانوایان ما کسری آرد خود را از بازار آزاد تأمین می‌کردند. این آرد در سامانه به قیمت هر کیسه ۵۰هزار تومان خرید می‌شد که امروز در بازار آزاد هر کیسه به ۱۸۰ تا ۲۰۰هزار تومان رسیده است».