728 x 90

کلی کرافت: رژیم ایران به‌دنبال تضعیف ثبات کشورهای همسایه است

کلی  کرافت
کلی کرافت

کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل در سخنان خود روز چهارشنبه ۱۷دی در شورای امنیت سازمان ملل گفت: رژیم ایران از حکومتهای شکننده و نیروهای نیابتی خود برای تضعیف ثبات کشورهای همسایه‌اش استفاده می‌کند.
وی در این سخنرانی اضافه کرد: «رژیم ایران با استفاده از حکومت‌های شکننده یا عوامل غیرحکومتی به‌عنوان نیروهای نیابتی، ثبات کشورهای همسایه را تضعیف می‌کند و با این کار، در مناقشه‌های طولانی‌مدت و بحرانهای پیچیده انسانی، مشارکت می‌کند».