728 x 90

کلان دزدی‌های حکومتی در خودروسازی و صدور حکم اعدام و زندان برای ارعاب

حکم اعدام و زندان از سوی قضاییه دژخیمان
حکم اعدام و زندان از سوی قضاییه دژخیمان

به‌دنبال فضیحت بزرگ دزدیهای حکومتی در خودروسازی که تشدید جنگ گرکها و برکناری وزیر صنایع رژیم را به‌دنبال داشت، قضاییه خامنه‌ای برای لاپوشانی و ایجاد جو ارعاب، از صدور احکام اعدام و زندان برای متهمان این پرونده خبر داد.

دژخیم اسماعیلی سخنگوی قضاییه آخوندی روز سه‌شنبه۳۰اردیبهشت به محکوم شدن ۳۴نفر اشاره کرد و گفت: در این پرونده که یک پرونده اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی نجوا لاشیدایی به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، محکوم به اعدام شدند. سایر متهمان نیز به ۶۱ماه تا ۱۵سال حبس محکوم شدند.

روز دوشنبه ۲۹اردیبهشت، مجلس رژیم صحنه جنگ گرگها بر سر دزدیهای حکومتی بود و یک عضو مجلس گفت ویرانه اقتصاد و زمین‌گیر شدن صنعت خودرو را با تراشیدن سلطان و پرونده‌سازیها نمی‌توان درست کرد:

فریدون احمدی عضو مجلس: ... زمین‌گیر شدن صنعت و خودرو سازی کشور را با تراشیدن سلطان و اعدام آن و پرونده‌سازیهای گسترده و احکام عجیب و غریب نمی‌توان از بین برد.

اقتصاد کشور ویران شده است خرابه‌ای درست کرده‌ایم که داروی آن کشتن صدها سلطان دیگر هم نیست اگر همه فعالان اقتصادی را هم اعدام کنیم و زندان کنیم این خرابه درست نمی‌شود راه‌حل آنرا باید در جای دیگری جستجو کرد.