728 x 90

کشته و زخمی شدن ۵هموطن بلوچ توسط مأموران اطلاعاتی رژیم

تصویری از خودرو تصادف کرده در ایرانشهر
تصویری از خودرو تصادف کرده در ایرانشهر

به گزارش رصد بلوچستان روز یکشنبه ۳بهمن بر اثر شلیک مأموران اطلاعاتی رژیم به سوی خودروی یک هموطن بلوچ در مسیر ایرانشهر به جلگه چاه هاشم، دست‌کم ۳هموطن کشته و دوتن دیگر که زن بودند زخمی شدند. هویت دوتن از کشته‌شدگان یونس نارویی فرزند حاجی رحمن و سجاد نارویی فرزند دوست‌محمد مشخص شده است.

گزارشها حاکی است مأموران جنایتکار اداره اطلاعات به سمت خودروی پژو ۴۰۵ سجاد و یونس تیراندازی کرده که منجر به تصادف با یک خودروی دیگر شده است. بر اساس این گزارش  ”مأموران اداره اطلاعات پس از تیراندازی و تصادف دو خودرو با یکدیگر از محل متواری شده‌اند“ .

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2f6918d0-e01b-4220-ae75-ca0dbf99514c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات