728 x 90

کشتن یک کولبر ۱۷ساله و یورش به دکه میوه‌فروشان اردبیل

تیراندازی نیروهای مسلح رژیم بسوی  یک کولبر ۱۷ سالە
تیراندازی نیروهای مسلح رژیم بسوی یک کولبر ۱۷ سالە

تیراندازی پاسداران جنایتکار رژیم بسوی یک کولبر ۱۷ ساله

روز دوشنبه ۲۰مرداد، نیروهای جنایتکار هنگ مرزی رژیم در مرزهای مریوان به سوی یک کولبر نوجوان ۱۷ساله به نام «آرمین احمدی» آتش گشوده و وی را مجروح کردند. آنها در حالیکه این نوجوان از ناحیه سینه زخمی و به شدت دچار خونریزی شده بود را به حال خود رها کرده و محل حادثه را ترک کردند. مردم محل این نوجوان کولبر را جهت معالجه و مداوا به یکی از مراکز درمانی مریوان منتقل کردند.

-کولبر

یورش ماموران سرکوبگر شهرداری اردبیل به یک میوه فروش

روز دوشنبه ۲۰مرداد، ماموران سرکوبگر شهرداری اردبیل به بهانه سد معبر، وحشیانه یک میوه‌فروش را مورد حمله قرار دادند. مزدوران شهرداری هر آنچه که میوه فروش داشت به وسط خیابان ریختند.

این اقدام وحشیانه عوامل شهرداری در شرایط بشدت بحرانی وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم صورت می‌گیرد.