728 x 90

کشتار کودکان در ایران

در تاریخ ۲۳آبان ۹۸ شصت‌و‌ششمین قطعنامه ملل ‌متحد در محکومیت نقض وخیم و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران تصویب شد. یکی از محورهای مهم این محکومیت اعدام نوجوانان زیر ۱۸سال بود. ۲روز بعد دهها کودک و نوجوان در خیابان به‌خاک افتادند.

نیکتا اسفندانی فقط ۱۴سال داشت که روز شنبه ۲۵آذر در خیابان ستارخان تهران با گلوله جلاد در مغزش جان‌ باخت.

رضا نیسی، ۱۶ساله، به ضرب گلوله پاسداران در اهواز به‌خاک افتاد.

در اسلامشهر امیررضا عبداللهی، ۱۳ساله، در خونش غلتید.

ساسان عیدی‌وند و امیرحسین دادوند هر دو ۱۷سال داشتند و در اصفهان به‌خاک افتادند.

پژمان قلی‌پور و رضا معظمی به ضرب گلوله‌های پاسداران جنایتکار در کرج جان‌ باختند.

«شادیِ تو بی‌رحم است و بزرگوار
نفس‌ات در دست‌های خالیِ من ترانه و سبزی‌ست

من
برمی‌خیزم!

چراغی در دست، چراغی در دلم.
زنگارِ روحم را صیقل می‌زنم.
آینه‌ای برابرِ آینه‌ات می‌گذارم
تا از تو
ابدیتی بسازم».

احمد شاملو