728 x 90

کشتار وحشیانه قیام‌کنندگان و قسم دادستان کل کشور رژیم آخوندی

قیام سراسری ایران
قیام سراسری ایران

آخوند منتظری دادستان کل رژیم برای کم‌کردن فشارهای فزاینده داخلی و بین‌المللی در مورد کشتار وحشیانه قیام‌کنندگان با قسم دروغ گفت: خدا را شاهد می‌گیریم که نمی‌خواهیم حتی برای یک لحظه هم یک فرد بی‌گناه بازداشت شود اما چنین موضوعی در جریان چنین رخدادهایی گاه پیش می‌آید و نمی‌شود در این‌گونه حوادث کاری انجام داد. قبول دارم ممکن است چند نفر بی‌گناه در این جریان بازداشت شده باشند. دستگیری فرد دلیلی بر گناهکار بودن او نیست.

دادستان کل رژیم با اذعان به این‌که اطلاعات مربوط به ابعاد قیام هنوز گفته نشده، افزود: با اطلاعاتی که در حوزه تلاشهای دشمن برای به آشوب کشاندن کشور در دست داریم اگر آن را هر کسی هم که مقام اجرایی، قضایی و اطلاعاتی نباشد بداند هیچگاه نمی‌تواند نسبت به چنین مواردی بی‌تفاوت باشد. اگر می‌توانستم همه ابعاد امنیتی، اطلاعاتی و دستهای پشت‌پرده اغتشاشات اخیر را برای مردم می‌گفتیم اما بعضی مواقع نمی‌شود همه مطالب را بازگو کرد.