728 x 90

کشتار در جریان قیام و انگشت اتهام باندهای درون رژیم به سوی یکدیگر

کشتار در قیام
کشتار در قیام

روزنامه حکومتی رسالت ارگان باند مؤتلفه روز شنبه ۲۳ آذر ۹۸ در پاسخ به باند رقیب که جنایت کشتار قیام‌کنندگان را به گردن باند حاکم انداخته است، از جمله نوشته است:

«پیش از هر گونه تحلیل باید گفت که هر بحثی درباره اعتراضات آبان ماه و رویدادها و تحولات مرتبط با آن باید با در نظر داشتن این حقیقت مهم آغاز شود که اگر هم اعتراض به‌حقی در جامعه وجود دارد -که دارد- مخاطب اصلی این اعتراض دستگاه‌های اجرایی هستند که با وعده‌های بزرگ و حیرت‌انگیز و با تکرارهای پرطنین به صحنه آمدند اما اکنون نه کارنامه‌ای دارند که از آن دفاع کنند و نه آبرویی که با آن وعده جدید بدهند و زمان بخرند».

 

کلان ضربه قیام مردم ایران و وحشت باندهای حاکم از حسابرسی مردمی، دعوای تقسیم تقصیر در مورد جنایتهای انجام گرفته در جریان قیام را تبدیل به یک بحران عمیق در درون رژیم کرده و باندهای حاکم، انگشت اتهام به سوی یکدیگر می‌گیرند.