728 x 90

کرونا و هشدار روزنامه‌های حکومتی درباره پیامدهای آن

هشدار روزنامه های حکومتی در باره پیامدهای کرونا
هشدار روزنامه های حکومتی در باره پیامدهای کرونا

روزنامه‌های حکومتی روز چهارشنبه ۲۰فروردین ۹۹ هر یک درباره وضعیت انفجاری جامعه با زبانی هشدار می‌دهند و ترس و وحشت خود را از پیامدهای آن نشان می‌دهند.

روزنامه حکومتی جهان صنعت: کارد به استخوان مردم رسیده است. آمار‌هایی را که دولت بابت تلفات جانی این بحران از طریق سخنگوی وزارت بهداشت گزارش می‌کند قبل از آن که واقعی باشد، بیشتر سیاسی است و منطبق با واقعیت نیست.

روزنامه حکومتی جهان صنعت:‌ اگر روحانی نتواند از لاک دیرفهمی و وارونگی واقعیت خارج شود، هم‌چنان به پنهان‌کاری متهم می‌شود. این مسأله موجب سلب اعتماد مردم و در نتیجه موجب تعمیق شکاف میان ملت و حاکمیت می‌شود که نشانه خوبی برای وضعیت فعلی کشور نیست.

روزنامه حکومتی ابتکار: خوش‌بینی ساده‌دلانه است اگر تصور شود بلای کرونا به‌زودی و بدون پیامدهای آن در تحمیل تغییرات گریز‌ناپذیر در ساخت و ماهیت نظامهای سیاسی و اقتصادی پایان یابد. حالا وضع از آنچه بود، هشدار دهنده‌تر است.

روزنامه حکومتی ستاره صبح: تسلیم در برابر ویروس کرونا، پذیرش استراتژی امنیت گله‌ای یا دسته‌جمعی به قیمت جان‌ دهها هزار هم‌وطن و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی کشور خواهد بود.