728 x 90

کرونا و اتفاقات دردناک برای گروه‌های فقیر و حاشیه‌نشین

کرونا و گروههای فقیر
کرونا و گروههای فقیر

با شیوع و گسترش سریع کرونا و در پی پنهان‌کاری رژیم در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع در گزارشی با اشاره به وضعیت گروه‌های فقیر و عدم توجه به آنها، هشدار داد که ادامه این وضعیت ممکن است «رخدادهای دردناک به همراه داشته باشد».

در این گزارش هشدار داده شده: «تداوم این وضعیت باعث می‌شود اقشار ضعیف و در معرض آسیب در مواجهه با این ویروس تاب‌آوری کمتری داشته و رخدادهای دردناک دیگری را به همراه داشته باشد».

در گزارش اعتراف شده است: «اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر از قبیل کودکان کار و خیابان، دستفروش‌ها، متکدیان، زباله‌گردها و بی‌خانمانها زنجیره انتقال ویروس در کشور نه تنها قطع نمی‌شود؛ بلکه با شدت بیشتری روند شیوع در سراسر شهرها مجدداً افزایش می‌یابد».

 

گفتنی است که برخی از مقامات رژیم تعداد افراد حاشیه‌نشین در ایران را ۱۹میلیون نفر ذکر کرده‌اند.

در گزارشی که خبرگزاری حکومتی ایسنا از منطقه حاشیه‌نشین کرکه در اطراف کرمان قرار دارد نوشته بود: «در این محله آب در روزهای متوالی قطع شده است؛ کودکان بی‌تفاوت به توصیه‌های مرتبط با مقابله با کرونا، خاک‌بازی می‌کنند و معتادان در گوشه و کنار به چشم می‌خورند. در این میان، زنی ماسک بر دهان دارد و با دستان آلوده در میان زباله‌ها پیِ چیزی می‌گردد»

در یکی از گزارشهای مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع، از اعتراضات مردمی با عنوان بحران نام برده و هشدار داده شده که اختلال در زنجیره تأمین مواد مورد نیاز زندگی مردم می‌تواند «شرایط نامساعد اقتصادی را تبدیل به بحران کند».