728 x 90

کدام دشمن ۴۰سال در کمین خامنه‌ای است؟

چرا سرجلادان خامنه‌ای دوباره از زخم دشمن ۴۰ساله می‌گویند؟

آخوند اژه‌ای سرجلاد قضاییه ـ ۱۲مهر ۱۴۰۱:

دشمن کینه توز حقیقتاً ضربت خورده شکست‌خورده ۴۰سال گذشته امروز بیش از گذشته دارد شیطنت می‌کند

آخوند صادق لاریجانی ـ‌۱۲ مهر ۱۴۰۱:

در طول ۴۰سال دشمن در کمین بود رصد می‌کرد

کدام دشمن، ۴۰سال در کمین است؟

آخوند رنجر ـ ۱۰مهر ۱۴۰۱:

جوانان عزیز فریب منافقین را نخورید

آخوند جلاد رئیسی ـ ۶تیر ۱۴۰۱:

شما هر شیطنتی و فتنه‌ای که در این ۴۰ساله در کشور می‌بینید جای پای نفاق را می‌بینید

شعار مرگ بر منافق در مجلس خامنه‌ای

و این هم پاسخ مردم به شعار منحوس

شعار بسیجی: مرگ بر منافق

پاسخ هم‌وطنان: مرگ بر خامنه‌ای - مرگ بر خامنه‌ای

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/418a580f-60bf-4f7a-be73-8e15795962a6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات