728 x 90

کاهش ۷۵درصدی داد و ستد میان رژیم ایران و اتحادیه اروپا

ادارۀ آمار اتحادیۀ اروپا در لوکزامبورگ
ادارۀ آمار اتحادیۀ اروپا در لوکزامبورگ

بر اساس آمار هشت ماه نخست سال جاری مسیحی مبادلات بازرگانی میان رژیم ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به نسبت زمان مشابه سال گذشته، بیش از ٧۵درصد کاهش یافته و در مجموع به ٣میلیارد و ٤٧٠میلیون یورو سقوط کرده است.

علت این کاهش شدید ناشی از سقوط صادرات رژیم ایران است به‌طوریکه صادرات این رژیم به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هشت ماه نخست سال جاری تنها به ٤٧٦میلیون و ٩٩٠هزار یورو رسیده که برای سال جاری نسبت به سال پیش، کاهشی برابر با ٩٤،١١درصد نشان می‌دهد.

 

گفتنی است رژیم ایران در همین مدت به میزان ٦برابر صادرات خود به اتحادیه اروپا، به ارزش ٢میلیارد و ٩٩٠میلیون یورو از این منطقه کالا وارد کرده کرده که این مقدار نیز برای یک سال به نسبت سال گذشته ۵١،٦٧درصد کاهش نشان می‌دهد.

آلمان، ایتالیا و هلند مهمترین طرفین تجاری ایران در اتحادیه اروپا بوده‌اند. ارزش مبادلات با آلمان در هشت ماهۀ نخست سال به ١میلیارد و ٩٠میلیون یورو، با ایتالیا به ٦۵٨میلیون یورو و با هلند به اندکی بیش از ٣٣٣میلیون یورو بالغ شده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات