728 x 90

کانون‌های شورشی و بزرگداشت ۳۰دی روز آزادی مسعود رجوی از زندان شاه-۲۸دی

بزرگداشت ۳۰ دی در شهرها
بزرگداشت ۳۰ دی در شهرها

کانون‌های شورشی و هواداران پرشور سازمان مجاهدین خلق، روز ۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی از زندانهای شاه خائن را گرامی داشتند.

 

تهران - کانون شورشی۴۴۶

نصب بنر مسعود رجوی در اتوبان امام علی با شعار: خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست

اصفهان - کانون شورشی۱۹۹

نصب بنر مسعود رجوی در خیابان ارتش با شعار: مسعود رجوی- شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده و چرخهای سرنگونی با سرعت بیشتر حرکت خواهد کرد

 

اصفهان – خیابان شمس آبادی - کانون شورشی۳۱۸

سی دی سالروز آزادی مسعود امید خلق و میهن مبارک باد

اصفهان -کانون شورشی۱۴۰

سی دی سالروز آزادی مسعود امید خلق ایران مبارک باد

اصفهان -کانون شورشی۱۸۵

سی دی سالروز آزادی مسعود امید خلق ایران مبارک باد

 

 

شیراز -کانون شورشی ۶۲۱

نصب بنر مسعو درجوی:خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست

اهواز -کانون شورشی۵۵۵

نصب بنر مسعود رجوی با شعار:مسعو درجوی-آتش قیامها خاموشی نمی‌پذیرد،۳۰دی روز آزادی مسعود رجوی از زندان دژخیمان شاه گرامی باد اهواز

رشت -کانون شورشی۹۰۰

نصب عکسهای مسعو درجوی با شعار: سی دی روز آزادی مسعود امید خلق ایران خجسته باد

 

 

کرج -کانون شورشی۴۲۹

نصب بنر مسعو درجوی با شعار:۳۰دی سالروز آزادی مسعود امید خلق ایران مبارک باد

گرگان -کانون شورشی ۲۳۰

مسعود رجوی: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده و چرخهای سرنگونی با سرعت بیشتر حرکت خواهد کرد

سبزوار – هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران

نصب بنر مسعو درجوی با شعار:۳۰دی روز آزادی مسعود امید خلق ایران مبارک باد

 

 

قائمشهر-کانون شورشی۴۰۲

نصب پلاکارد پارچه‌ای با شعار: ۳۰دی روز آزادی مسعود رجوی امید خلق ایران از زندانهای شاه خائن مبارک باد

تهران –عباس آباد-کانون شورشی۳۱۶

نصب بنر مسعود رجوی با شعار: مسعود رجوی- به نام شهیدان و ارتش آزادیبخش ملی ایران، این سال را سال سرنگونی رژیم ولایت فقیه اعلام می‌کنیم

نصب آرم ارتش آزادیبخش با شعار: زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران

تهران -کانون شورشی۶۴۰

نصب پلاکارد پارچه‌ای با شعار: جهان بداند مسعود رهبر ماست