728 x 90

کانون‌های شورشی

شاید شما هم عادت کرده‌اید هرشب اخبار ایران را با تصاویری از فعالیت‌های کانون‌های شورشی آغاز کنید.کانون‌هایی که:

امروز چهره شهرها را از تصاویر منحوس ارتجاع پاکسازی می‌کنند

و فردا تمامی میهن را از لوس وجود دیکتاتوری و استثمار.

این قهرمانان کیستند؟

جوانانی عصیانگر؟ یا قهرمانانی آرمان‌خواه که پذیرفته‌اند هزینه تحقق آزادی و برابری را با تمام هستی خویش بپردازند

قهرمانان پاکبازی که برای تحقق اندیشه‌هایشان، به‌پا خاسته‌اند!

این قطعه، روزنی است به اقیانوس اندیشه‌های این قهرمانان.

یکی از این قهرمانان درباره ظرافت و اهمیت مبارزات مجاهدین نوشته:

«(در این راه) هم‌ باید ارزشهای انسانی در بازیهای سیاسی (را) مدّنظر داشت و از ابزار ماکیاولی دوری جست، و در عین‌حال هوشیار و زیرک از سد و امواج توطئه‌ها گذر نمود.

(و البته) چه آرمانی می‌توانست و خواهد توانست مجامع بین‌المللی را این‌گونه به تحسین وا دارد؟....

البته... صرف‌نظر نکردن‌ از منافع ملی از خصوصیات بارز سازمان پر ستاره‌ٔ مجاهدین بوده و هست.....

بدور از هر گونه دگم بودن و تعصب،سازمان راهگشای یک رنسانس (است) نه در میهن و نه در منطقه بلکه در کل دنیا

رنسانسی در مقابل سخیف‌ترین تفکر ارتجاعی و استثماری به درازای تاریخ».