728 x 90

کانال ۳ فرانسه - تظاهرات در حمایت از قیام ایران در پاریس توسط شورای ملی مقاومت ایران

تظاهرات پرشکوه ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی در پاریس
تظاهرات پرشکوه ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی در پاریس

تلویزیون کانال ۳ فرانسه یکشنبه ۲۳بهمن با انعکاس تظاهرات پرشکوه ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی در پاریس گفت: یک تظاهرات در حمایت از قیام در ایران در میدان دانفر روشرو در پاریس توسط شورای ملی مقاومت ایران مستقر در اور سوراواز برگزار شد. هزاران ایرانی حمایت خود از قیام مردمی را ابراز داشتند. گزارش ماریون وگاوید:

در میان جمعیت، اعظم صابری طعم مبارزه را باز می‌یابد. وی که در ۱۷ سالگی توسط شاه ایران به زندان انداخته شد امروز اینجا حاضر شده تا سالگرد سرنگونی سلطنت را در ۴۴سال پیش جشن بگیرد و حمایت خود را از انقلاب حاضر ابراز کند.

اعظم صابری: «‌من همراه مردم ایران فریاد می‌زنم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. شاه یک دیکتاتور کلاسیک بود، ولی آخوندها واقعاً از قرون وسطی برخاسته‌اند».

تظاهراتی جانبدارانه، که توسط شورای ملی مقاومت ایران سازماندهی شده است. تشکل سیاسی در خارج که اساساً از مجاهدین خلق، و امروزه لاییک، تشکیل شده است.

افشین علوی: «‌خلق ایران مجدداً قیام کرده است، علیه دیکتاتوریها، و قصد دارد رو بجلو پیشروی کند‌، ‌به‌سمت دموکراسی پلورالیست ویک جمهوری».

از ۱۶سپتامبر ۲۰۲۲ غرش انقلاب در ایران بگوش می‌رسد، روی شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود با ابتکار زنان، ‌چیزی که جامعه تبعیدی جوان را به‌سمت خود می‌کشد.

میترا بی‌غم: «‌این قیامی است که توسط زنان شروع شد. از اول زنان در صفوف مقدم بودند و اعتراض می‌کردند و من آمده‌ام تا در کنار مردم ایران باشم، ‌مردان و زنانی که کشته می‌شوند یا زندگی خود را بخطر می‌اندازند».

پرهام لکزیان: «می‌خواهیم به جوانان ایران نشان دهیم که ما اینجا هستیم، ممکن است کار مهمی نباشد، ولی آماده‌ایم هر کار از دستمان برمی‌آید برای کمک به آنها انجام دهیم».

از چهار ماه پیش حرکتهای همبستگی متعدد توسط گروه‌های مختلف با جهت‌گیریهای سیاسی مختلف سازماندهی شده است.

میدان دانفر روشرو، مقر بالای فرماندهی مقاومت فرانسه، معمولاً میزبان این تظاهرات آنهاست.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a49a9027-b234-49b1-af51-025b21b88d01"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات