728 x 90

کارشناس رژیم قیام آبانماه را خیزش محروم‌ترین اقشار جامعه نامید

اعتراضات سراسری آبانماه
اعتراضات سراسری آبانماه

روزنامهٔ حکومتی آرمان ۱۶آذر ۹۸طی مطلبی با عنوان «مسئولان اعتراضهای لایه‌های پایین جامعه را جدی بگیرند» نسبت به ادامهٔ ‌ قیام فراگیر آبان هشدار داد.

در این مطلب که گفتگو با یکی از کارشناسان رژیم به نام قرایی مقدم می‌باشد. کارشناس مزبور برای اجتناب از کلمهٔ قیام، قیام آبان را خیزش نامیده و می‌گوید: «از نظر جامعه‌شناسی، می‌توان اعتراضات اخیر را خیزش نامید. چرا خیزش؟ برای این‌که گسترده بوده و به‌قول برخی مسئولان حدود ۱۱۰شهر و بخش را فراگرفته است و به‌هرحال فراگیر بوده است».

این کارشناس حکومتی دربارهٔ ماهیت قیام و ترکیب قیام‌کنندگان می‌افزاید: «جامعه کارگری، جامعه زحمتکش، جامعه رنجبر... دیگر توان زندگی را به سختی خواهد داشت و خط فقرش بسیار پایین آمده و تأمین مایحتاج زندگی برای او مشکل است. بنابراین دست از جان شسته و با همه اعتقادات و باورهایی که داشته است به خیابان‌ها آمده است. چنانکه دیدید در همین تهران اعتراضات از حاشیه‌نشین‌ها و جنوب شهر و از اسلامشهر و شهر قدس و کرج و رباط کریم و غیره بود. در سایر شهرها نیز مثل شیراز و اصفهان و غیره هم این اعتراضات از محله‌های پایین صورت گرفته است. این نشان می‌دهد که این اتفاقات توسط لایه‌های پایین جامعه صورت گرفته است و خطر هم از همین‌جاست».