728 x 90

کارشناس رژیم: در شهریورماه تعداد فوتیها به ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰نفر در روز خواهد رسید

کرونا در ایران
کرونا در ایران

محمدرضا محبوب‌فر کارشناس کمیته حکومتی پیشگیری از کرونا و عضو انجمن بهداشت محیط ایران با بیان نفوذ کرونا در همه روستاهای کشور گفت: «بخش زیادی از مبتلایان فعلی در کشور مربوط به تردد‌ها و مسافرتهایی است که در ماه خرداد صورت گرفت. در حال حاضر تختها در بیمارستانها به قدری پر شده که تخت خالی برای بیماران بد حال و بیماران بالای ۵۰سال وجود ندارد!

روزنامه حکومتی آفتاب یزد ۱۴مرداد در مطلبی با عنوان "قتل‌عام کرونایی" به‌نقل از محمود فر نوشت: «در حال حاضر ویروس کرونا به تمامی روستاهای کشور نفوذ پیدا کرده است و در برخی از این روستاها تعداد مبتلایان کم است و در تعدادی از این روستاها نیز تعداد مبتلایان بسیار زیاد است. این در شرایطی است که شرایط درمانی در روستاها اصلاً مناسب نیست و در واقع امروز شاهدیم که کلونی‌های کرونا از شهر‌ها به روستا‌ها جا به جا شده است. یعنی نقاط شهری و روستایی به یک نسبت گرفتار ویروس کرونا شده‌اند».

کارشناس کمیته حکومتی پیشگیری از کرونا گفت: «اگر هم‌چنان دولت به توصیه و پیشنهاد دادن اکتفا کند و هم‌چنان در یک گیجی عمومی به سر ببرد و جامعه را هم گیج و گنگ کند، من فکر می‌کنم در ماه شهریور آمار مبتلایان به کرونا نه تنها کاسته نخواهد شد بلکه به‌جرأت می‌توانم بگویم تعداد مبتلایان تا شش برابر از اینی که امروز با آن مواجه هستیم افزایش پیدا خواهد کرد و تعداد مرگ و میر‌ها به روزانه بین ۱۶۰۰ تا ۲هزار نفر خواهد رسید. این در شرایطی است که در آن زمان کادر پزشکی خسته هستند و کمبود امکانات افزایش یافته است».
وی با انگشتن گذاشتن روز بی‌عملی و ناکارآمدی روحانی نوشت: «امروز دغدغه روحانی متأسفانه تورم و گرانی است که البته در آن امر هم نظاره‌گر هستند و اقدام عملی انجام نمی‌دهند».