728 x 90

کارشناس حکومتی: ایران رتبه دوم بالاترین نرخ فرو نشست دنیا را دارد

فرو نشست زمین در ایران
فرو نشست زمین در ایران

بیت‌الهی کارشناس حکومتی و کارگزار در بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی رژیم یکشنبه ۱۹ فروردین، اعلام کرد مطالعات و این اعداد نرخ فرونشست در ایران نشان می‌دهد که بعد از کشور هندوستان که در برخی از محدوده‌های این کشور نرخ فرونشست به بیش از ۵٠سانتیمتر در سال می‌رسد، متأسفانه کشور ما در رتبه دوم قرار دارد و نرخ‌های فرونشست در ایران سرسام‌آور است.

وی گفت: به این معنا در ایران استانهای البرز، سمنان، تهران، خراسان رضوی، کرمان، فارس و... دارای پهنه‌های فرونشستی دارند و حتی استان گلستان هم دارای پهنه‌های فرونشستی با نرخ‌های بالای ٢٢درصد است که عمده دلایل این نرخ‌های بالای فرونشستی برداشتهایی غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی است که اتفاقاً در استان گلستان به‌دلیل پنبه‌کاریها، ذرت‌کاریها و... بی‌رحمانه‌ترین برداشتها از آب‌های زیرزمینی انجام می‌شود.
وی در تأکید بر این‌که نرخ فرونشست بسیار بیشتر از بالاترین نرخ فرونشست در دنیا است در ادامه افزود: نرخ فرونشست در برخی از نواحی استان کرمان به ۴٠سانتیمتر می‌رسد و در جنوب استان البرز و در نزدیکی پایتخت نرخ فرونشست بالای ٣٠سانتیمتر در سال است. هم‌چنین در برخی از نواحی استان اصفهان نرخ فرونشست به بیش از ١۵سانتیمتر در سال می‌رسد. در جنوب تهران نرخ فرونشست بالای ٢٠سانتیمتر در سال ثبت شده و برخی از نواحی ورامین نرخ فرونشست بالای ٢٠سانتیمتر در سال دارد. در مناطقی مانند نیشابور و کاشمر هم اعداد به‌مراتب بالاتر است (روزنامه حکومتی اعتماد آنلاین ۱۹ فروردین)..

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bd31cf4d-a5b5-4d3a-aa5a-ef7bbe8f1e72"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات