728 x 90

کارشناس امور ایران در قاهره: فراخوان مجاهدین برای چهارشنبه‌سوری پیامی قدرتمند به رژیم ایران است

ولاء ابوستیت کارشناس امور ایران در قاهره
ولاء ابوستیت کارشناس امور ایران در قاهره

تلویزیون الاخباریه امروز ۲۲ اسفند ۹۶گزارشی در مورد فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین و دعوت به قیامی دیگر در چهارشنبه‌سوری پخش کرد و با خانم ولاء ابوستیت کارشناس امور ایران در قاهره گفتگویی انجام داد.

 وی گفت:

این فراخوان  به‌معنای  دردسر جدید سران رژیم است. فراخوان اپوزیسیون ایران به تظاهرات در شرایطی است که رژیم در حال فروپاشی است.

تظاهرات این بار پیام و اشاره‌یی بسیار قدرتمند به رژیم است به‌ویژهاین‌که این بار رژیم با بسیج نیرو می‌خواهد اوضاع را در اماکنی که امکان راه افتادن تظاهرات در آن وجود دارد کنترل کند. این تظاهرات مردمی است.   مهمترین موضوع در حال حاضر این است که تظاهرات با اهداف مختلف به راه می‌افتد. در روزهای گذشته دیدیم کشاورزان اصفهان دست به تظاهرات زدند و موضوع تظاهرات آنها خشک کردن رودخانه‌ها توسط رژیم بود و این موضوع در داخل مجلس رژیم هم مطرح شد و در مورد آن بحث شد. رژیم ایران از وضعیت کنونی می‌ترسد و از راه افتادن تظاهرات وحشت دارد.

کارشناس امور ایران در قاهره افزود:

بسیاری از مقامهای رژیم ایران هشدار دادند که وضعیت کنونی به سوی انقلاب و انفجار می‌رود. به نظر من صحبتهای نوه خمینی هم امروز یکی از غیرممکن‌های  این رژیم است. این رژیم فکر می‌کند که توان سرکوب تظاهر کنندگان را دارد و عقیده دارد که اقدامات خارجی‌اش در سوریه و تغییر معادله در سوریه شاید که به او در داخل کمک کند تا همان هژمونی سابق را داشته باشد ولی ۳۹سال پیش وقتی که رژیم شاه درقدرت بود مردم قیام کردند و امروز هم مردم ایران با همان اهداف قیام کرده‌اند وضعیت کنونی مشابه وضعیت در ۳۹سال پیش است. مردم قیام کرده‌اند. جوانان خشمگین مخالف وضعیت کنونی در ایران هستند. بیکاری از ۶۰درصد تجاوز کرده، بحرانهای بزرگ وجود دارد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات