728 x 90

کارزار ملی چهارشنبه‌سوری با ۲۰ عملیات ضداختناق توسط قهرمانان کانون‌های شورشی - ۲۱ اسفند + فیلم

کارزار ملی چهارشنبه سوری
کارزار ملی چهارشنبه سوری
  • کـارزار ملـی چهارشنبـه‌ســوری با ۲۰عملیات ضداختناق در روز دوشنبه ۲۱ اسفند در تهران، کرج، مهرشهر کرج، رشت، کرمانشاه، کرمان، نرماشیر کرمان، اردبیل، قیدار زنجان، زاهدان، دزفول، جیرفت، کازرون و سمنان
  • به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت با کوکتل در تهران
  • به آتش کشیدن پایگاههای بسیج سپاه پاسداران در مهرشهر کرج، سمنان و جیرفت
  • به آتش کشیدن بنرهای رژیم با تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای و سلیمانی در تهران، زاهدان، کرمان، اردبیل، قیدار زنجان، نرماشیر کرمان، جیرفت و کرج
  • به آتش کشیدن تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای و عوامل رژیم با کوکتل در دزفول و کرمان
  • به آتش کشیدن تابلو راهنمای ستاد خبرچینی بسیج سپاه پاسداران با کوکتل در کرمانشاه
  • به آتش کشیدن تابلو راهنمای ستاد جاسوسی وزارت اطلاعات در رشت و کازرون

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9e689ac3-9a12-4a7e-81fb-771e9d38f5f2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات