728 x 90

کابینه رئیسی جلاد از طرح گسترده خالص‌سازی در مدارس و تغییر ۲۰هزار مدیر مدرسه خبر داد

اعتراضات دانشجویان دانشگاه الزهرا - عکس از آرشیو
اعتراضات دانشجویان دانشگاه الزهرا - عکس از آرشیو

با شروع سال تحصیلی جدید وزیر آموزش و پرورش کابینه رئیسی جلاد از طرح گسترده خالص سازی در مدارس و تغییر ۲۰هزار مدیر مدرسه خبر داد.

رضا مرادی صحرایی گفت: امسال نزدیک به ۲۰هزار مدیر مدرسه تغییر کردند تا در مدارس تحول ایجاد کنند، هم‌چنین ۷هزار مدرسه در مسیر تحول، شناسایی شدند که امسال در ۵هزار مدرسه فعالیت‌های خود را آغاز خواهیم کرد.( خبرگزاری حوزه  ۳۰شهریور)

خبرگزاری حکومتی تسنیم هم گزارش داد که از مجموع بیش از ۱۰۶هزار مدرسه دولتی در کل ایران، حدود ۷هزار مدرسه (۱۱/۱۹درصد) فاقد آب آشامیدنی لوله‌کشی شهری یا روستایی هستند.

در این گزارش به آمار آموزش و پرورش در مورد وضعیت بهداشت مدارس اشاره شده و آمده که بیشتر از ۵هزار مدرسه فاقد چشمه توالت و همچنین حدود ۱۲هزار مدرسه فاقد سیستم دفع بهداشتی فاضلاب هستند.

-تسنیم

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/17f233c7-bf35-4749-8179-cfe6a71e0f4f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات