728 x 90

کابوس مجاهدین در ارکان نظام

با گسترش خیزش در شهرهای مهین، شاهد ریزش فراگیر در بدنه نظام هستیم.

«مجموع شواهد حاکی از این است که بخش‌هایی از ما در اصالت و ماهیت، اندیشه و گفتمان انقلاب دچار تردید و تشکیک شدیم و بخش‌هایی نیز چون مسیر را پرتنش و عاری از آرامش یافتیم دچار تغییر در منش و رویکرد گفتمان شدیم».(محمد آشوری ـ‌ مجلس آخوندی ۳دی ۹۸)

ترس از خیز بعدی قیام و ضربه نهایی، تمام ارکان نظام را به لرزه درآورده. عاملی که موجب گسترش ریزش می‌شود.

«یکی از آقایان گفت خب تمام شد دیگه الحمدالله به خیر گذشت گفتم آقا کجا کدام به خیر گذشت؟ دهها نفر کشته شدند اعلام کردید ۹۰۰میلیارد حداقل هزار میلیارد تومان خسارت خورده یعنی ۷۰۰-۸۰۰تا بانک نابود شده».(رحیم‌پور ازغدی - شبکه یک تلویزیون رژیم ۲۲آذر۹۸)

هراس از مجاهدین و کانون‌های شورشی و حرکت‌های مردمی سازماندهی شده که تا حمله به پادگانها پیش رفتند، نشان می‌دهد تا کجا سران و سرسپردگان نظام در وحشت از مجاهدین زمین‌گیر شدند.

«یکی از همین مسئولان گفت آقا فقط تو یک جا مثلا که ۱۰-۱۵نفر کشته و مجروح شدند برای این‌که یک جمع مسلحی حمله کردند به یک پادگان و می‌خواستند خلع‌سلاح کنند اصلاً این ربطی به تظاهرات بنزین ندارد این وسط یک عده‌ای سازماندهی شده حالا منافقین هستند». (رحیم‌پور ازغدی - شبکه یک تلویزیون رژیم ۲۲آذر۹۸)

در همین هراس و دلمردگی است که بسیاری از حرف‌های ناگفته بیرون می‌ریزد و معلوم می‌شود حتی تشکیل سپاه پاسداران در روزهای اول ظهور خمینی برای مقابله با مجاهدین بوده است.

«گفت سپاه یک سازمانی است که امام دستور داده باید تشکیل بشود کمیته نمی‌تواند از سر این منافقین و این چیزها در بیاید». (تلویزیون رژیم ۲دی ۹۸»