728 x 90

ژنرال جک کین: رژیم ایران هرگز تا این اندازه در موضع ضعف نبوده است

ژنرال جک کین معاون پیشین رئیس ستاد ارتش آمریکا
ژنرال جک کین معاون پیشین رئیس ستاد ارتش آمریکا

ژنرال جک کین معاون پیشین رئیس ستاد ارتش آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز۲۲فروردین گفت:‌ هیچ‌کدام از فعالیت‌ها، ما را در مسیر جنگ یا رویارویی بزرگ قرار نمی‌دهد، بجز در مورد رژیم ایران که احتمال یک درگیری محدود وجود دارد.

ما باید پایمان را روی پدال تحریم نگهداریم. ما باید در را به‌طور کامل روی رژیم ایران ببندیم، این رژیم هرگز تا این میزان در موضع ضعف نبوده است. ما باید فشار را روی آنها نگهداریم.