728 x 90

چه کسی فرمان حملهٔ شیمیایی به دانش‌آموزان را صادر کرد؟

یک هم‌وطن: ۱۷اسفند روز جهانی زن هفت حوض

چه کسی فرمان آزار کودکان و مسمومیت دختران مدارس را داد؟

خامنه‌ای ـ ۱۱مهر ۱۴۰۱:

آنها را احساسات به میدان به هیجان به خیابان می‌کشاند اینها را باید با یک تنبیهی میشه اینها را مشکل‌شان را حل کرد...

یک هم‌وطن:

سیدعلی اسمت بود دیکتاتور بی‌شخصیت لقبت بود، شیمیایی هم شد کنیه‌ات واقعاً بدبختی!

اما بعد از رسوایی خامنه‌ای در جنایات گفتند:

تلویزیون حکومتی ـ ۱۶اسفند ۱۴۰۱:

بعد از خصوصاً صحبت دیروز مقام معظم رهبری

ما امروز ما با کاهش تشکیل و فوق‌العاده‌ای از این حوادث و رخدادها بودیم...

آیا با این دروغ‌ها می‌توانند دست‌های خون‌آلود قاتل را بشویند؟

یک هم‌وطن از:

چرا بدبختی؟ مردم مملکتت که دوست ندارند عکس‌هایت را آتش می‌زنند فحشت می‌دهند

خروش جوانان در تهران ـ ۱۷اسفند ۱۴۰۱:

ستارخان ۸مارس روز زن

مگر بر حکومت بچه‌کش!

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/79093778-992d-4a1c-b121-5d839aa2c574"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات