728 x 90

چهارمین اعتراض و خیزش سراسری بازنشستگان در سال جدید در ۲۲شهر (۱۸ استان) ایران

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

چهارمین اعتراض و خیزش سراسری بازنشستگان در سال جدید در ۲۲شهر (۱۸ استان) ایران با شعارهای

«ما دیگه رای نمیدیم عدالتی ندیدیم»، «درد‌ ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید»

تجمع مالباختگان مقابل تالار بورس تهران با شعار «مرگ بر روحانی»

روز چهارشنبه ۲۵فروردین۱۴۰۰، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در چهارمین تجمع اعتراضی سراسری در سال جدید علیه ظلم و ستم رژیم آخوندی و وضعیت وخیم معیشتی، حقوقهای پایین وگرانی در تهران و۲۱ شهر دیگر دست به اعتراض و خیزش زدند و به تحریم انتخابات فراخواندند.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران بجان آمده در تهران از مقابل مجلس به سمت اداره بودجه راهپیمایی کرده و شعار میداند: ”درد‌ ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید”. «ما دیگه رای نمیدیم، عدالتی ندیدیم» و «مادیگه رأی نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم»،‌ «فقط کف خیابون بدست میاد حقمون»، «سفره ما خالیه ظلم و ستم کافیه»، «مرگ‌بر روحانی»، «وعده وعید کافیه سفره ما خالیه».

علاوه بر تهران بازنشستگان در کرج، خرم آباد، اراک، مشهد، ایلام، نیشابور، کرمان، یزد، قزوین، کرمانشاه، تبریز، اهواز، بجنورد، رشت، بهشهر، شوش، شوشتر، بروجرد، اصفهان، ماکو و شاهرود در مقابل اداره کل تامین اجتماعی رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. نیروی انتظامی در اغلب شهرها با صف بستن اطراف بازنشستگان مانع پیوستن مردم به آنها شده و از گرفتن فیلم و عکس توسط آنها ممانعت کردند. در کرمان و شوش بازنشستگان وارد ساختمان تامین اجتماعی شدند و علیه مقامات رژیم شعار دادند.

صبح امروز در تجمع اعتراضی دیگری در مقابل تالار بورس تهران، غارت شدگان که سرمایه‌های آنها توسط رژیم به یغما رفته است، دست به اعتراض زده و شعار «مرگ بر روحانی سردادند». آنها همچنین شعار میدادند: «ما دیگه رای نمیدیم عدالتی ندیدیم».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۵فروردین۱۴۰۰ (۱۴ آوریل۲۰۲۱)

چهارمین اعتراض و خیزش سراسری بازنشستگان در سال جدید در ۲۲ شهر - 0

چهارمین اعتراض و خیزش سراسری بازنشستگان در سال جدید در ۲۲ شهر - 1

چهارمین اعتراض و خیزش سراسری بازنشستگان در سال جدید در ۲۲ شهر - 2

چهارمین اعتراض و خیزش سراسری بازنشستگان در سال جدید در ۲۲ شهر - 3

چهارمین اعتراض و خیزش سراسری بازنشستگان در سال جدید در ۲۲ شهر - 4

چهارمین اعتراض و خیزش سراسری بازنشستگان در سال جدید در ۲۲ شهر - 5

چهارمین اعتراض و خیزش سراسری بازنشستگان در سال جدید در ۲۲ شهر - 6

چهارمین اعتراض و خیزش سراسری بازنشستگان در سال جدید در ۲۲ شهر - 7