728 x 90

چهارشنبه‌سوری روز شرارت یا قیام؟

خروش جوانان در تهران ـ ۲۲اسفند ۱۴۰۱:

امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه

یک هم‌وطن: امروز ۲۲اسفند ـ امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه

خامنه‌ای ـ آبان ۱۴۰۱: حقیرتر از آن هستند که بتوانند به نظام آسیب بزنند

یک هم‌وطن از ساوه ـ ۲۲اسفند ۱۴۰۱:

اینجا ساوه است فردا چهارشنبه‌سوری می‌ترکونیم بی‌شرفها مرگ بر خامنه‌ای

خامنه‌ای ـ آبان ۱۴۰۱: این بساط شرارت جمع خواهد شد بدون شک

یک هم‌وطن از ملایر ـ ۲۲اسفند ۱۴۰۱:

چهارشنبه‌سوری می‌خواهیم بسیجی و سپاهی را آتش بزنیم منتظر باشید

خامنه‌ای ـ ۲۶بهمن ۱۴۰۱: ما در همهٔ قسمتها داریم جلو میریم به توفیق الهی

یک هم‌وطن از کرمانشاه ـ ۲۲اسفند ۱۴۰۱:

این انقلاب سر ایستادن ندارد... تو و تمام کسانی که مردم را سرکوب کردند و فرزندان این سرزمین رو کشتند و کور کردند و زندانی کردند مجازات می‌کنیم

خامنه‌ای: این حرکات عادی نبود طبیعی نبود

رژهٔ جوانان در تهران ـ ۲۲اسفند ۱۴۰۱:

ما اومدیم دوباره خیزش ادامه داره

فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی

یک هم‌وطن: ارتش مردمی ۲۲اسفند

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e9858b6d-7a45-4f7c-b205-060738b92b8f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات