728 x 90

مریم رجوی: عموم جوانان را به پشتیبانی از خیزش شوش و حمایت از اعتصابگران هفته تپه و فولاد اهواز فرامیخوانم/ حمایت کارگران هپکو اراک و معلمان کرمانشاه

کارگران نیشکر هفت تپه روز یکشنبه۲۷آبان۹۷ چهاردهمین روز اعتصاب و تجمع خود را در شرایطی آغاز کردند که نیروهای سرکوبگر یگان ویژه می‌خواست مانع از این تجمع شود.
اما کارگران با بی توجهی به این اقدامات سرکوبگرانه وارد شهر شوش شدند و مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.
 کارگران شعار دادند: نه زندان نه تهدید دیگه فایده نداره ، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم.  

 

اعلام حمایت کارگران هپکو اراک از کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز

اعلام حمایت کارگران هپکو اراک از کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز

اعلام حمایت کارگران هپکو اراک از کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز

 

اعلام حمایت جمعی از معلمان کرمانشاه از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه

اعلام حمایت جمعی از معلمان کرمانشاه از اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه

اعلام حمایت جمعی از معلمان کرمانشاه از اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه

 

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت:‌ «درود بر شوش قهرمان، شهر اعتراض و شورش که با فریاد کارگران نیشکر هفت تپه و همبستگی و اعتصاب بازاریان و جوانان بپاخاسته است.

درود بر کارگران فولاد اهواز که به حمایت از نیشکر به میدان آمده است. عموم جوانان را به پشتیبانی از خیزش شوش و حمایت از اعتصابگران هفته تپه و فولاد اهواز فرامیخوانم.

دشمن بیهوده میخواهد با سرکوب و دستگیری صدای کارگران محروم نیشکر_هفت_تپه را خاموش کند اما فریاد گرسنه‌ایم گرسنه کودکان شوش، وجدان هر انسانی را به قیام علیه آخوندهای ستمگر فرامیخواند. زنان و مردان و جوانان و نوجوانان در سراسر ایران، به حمایت از فرزندان عزیزم در شوش بپا می خیزند».

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نمایندگان کارگران اسماعیل بخشی و مسلم آرمند  توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر شدند. نیروهای سرکوبگر کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند. با این وجود تظاهرات کارگران در تمام سطح شهر شوش ادامه پیدا کرد. کسبه، معلمان و سایر اقشار معترض در شهر شوش به کارگران هفت تپه پیوستند. 

 

 زنان شجاع به همراه کارگران نیشکر هفت تپه در تظاهرات شوش با  شعار: فرماندار ترسیده کسی او را ندیده.

 

سخنرانی کامل اسماعیل بخشی در تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش۲۷ آبان:

تصاویری از تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه و مردم و اقشار معترض هفت تپه: 

تصاویری از تظاهرات مردم و کارگران هفت‌تپه ۲۷آبان۹۷

تصاویری از تظاهرات مردم و کارگران هفت‌تپه ۲۷آبان۹۷

تصاویری از تظاهرات مردم و کارگران هفت‌تپه ۲۷آبان۹۷

تصاویری از تظاهرات مردم و کارگران هفت‌تپه ۲۷آبان۹۷

تصاویری از تظاهرات مردم و کارگران هفت‌تپه ۲۷آبان۹۷

تصاویری از تظاهرات مردم و کارگران هفت‌تپه ۲۷آبان۹۷

تصاویری از تظاهرات مردم و کارگران هفت‌تپه ۲۷آبان۹۷

تصاویری از تظاهرات مردم و کارگران هفت‌تپه ۲۷آبان۹۷

تصاویری از تظاهرات مردم و کارگران هفت‌تپه ۲۷آبان۹۷

تصاویری از تظاهرات مردم و کارگران هفت‌تپه ۲۷آبان۹۷

 

 

بازداشت مسلم آرمند و اسماعیل بخشی نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه

بازداشت مسلم آرمند و اسماعیل بخشی نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه

 

اسماعیل بخشی: «حتی اگر مرا کشتند، نعش مرا به اعتصاب بیاورید ولی به آن پایان ندهید»

 اسماعیل بخشی

اسماعیل بخشی

 

در خیزش کارگران هفت تپه  امروز، حضور زنان دلیر کارگر  چشمگیر بود. این زنان شجاع  در مسیر تظاهرات  و در تجمع در مقابل فرمانداری شهر شوش با سخنرانیهای خود  ظلم و ستم رژیم آخوندی به کارگران هفت تپه و غارتگریهای کارگزاران رژیم  و  وابستگان  آنها را در  کارخانه نیشکر هفت  تپه  افشا کردند. 

 

تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه:

 

  ضرب و شتم یکی ازکارگران نیشکر هفت تپه توسط نیروهای سرکوبگر انتظامی در شوش:

سخنان یکی از زنان کارگر نیشکر هفت تپه در تظاهرات کارگران نیشکر  شهر شوش:

 

پیوستن کارگران کاغذ پارس به کارگران نیشکر هفت تپه:

 

سخنان یکی از زنان معلم در تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه:

 

حضور یگان ویژه بدون تجهیزات برای مقابله با کارگران نیشکر هفت تپه:

فیلمی از تظاهرات کارگران و مردم نیشکر هفت تپه: 

 

سخنان اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه در تظاهرات کارگران در شوش ۲۷ آبان ۹۷:

 ما زیباترین اعتصاب را امسال انجام دادیم، اینقدر اعتصاب  ما با شکوه  و زیبا  بوده که بازاریان و دانشجویان و معلمین و مدارس هم به ما پیوستند....
دولت بجای  پاسخ به  ما  با آوردن  یگان  ویژه مانع اعتراض  ما شده است....  

 

شعار کارگران  نیشکر  هفت تپه:

نترسید نترسید ما همه با  هم  هستیم.

روز گذشته خانم مریم رجوی به زنانی که پیشتاز تظاهرات حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه بودند درود فرستاد:

 

 

 

 

کارگران خشمگین هفت‌تپه روز شنبه ۲۶آبانماه، به‌رغم اقدامات سرکوبگرانهٔ رژیم و استقرار سه اتوبوس از نیروهای سرکوبگر کارد ویژه و اشغال مجتمع هفت‌تپه، سیزدهمین روز اعتصاب و اعتراض خود را علیه غصب شرکت توسط کارگزاران رژیم تحت عنوان خصوصی سازی، با حرکت در خیابانهای شهر شوش آغاز کردند.

 

تظاهرات کارگران شجاع هفت‌تپه با صفوفی فشرده، در حالی صورت گرفت که نیروهای سرکوبگر رژیم در خیابانها مستقر شده و فرمانده مزدور انتظامی منطقه اعلام کرده بود تظاهرات ممنوع است.

 

 

در این تظاهرات صفوف فشرده خانواده و فرزندان کارگران شرکت داشتند. آنها شعار می‌دادند

کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد

مرگ بر ستمگر درود بر کارگر

 

 

تظاهر کنندکان در مسیر خود از بازار عبور کرده و خطاب به بازاریان شعار می‌دادند: بازاری باغیرت حمایت حمایت

کارگران هفت‌تپه در بازار به‌صورت نمادین سفره خالی پهن کرده و دور آن نشستند و شعار می‌دادند: کارگر هفت‌تپه‌ایم گرسنه‌ایم گرسنه

 

نماینده کارگران هفت‌تپه در سخنرانی خود در مقابل فرمانداری شوش بر ادامه اعتراض و تظاهرات تا برآورده شدن خواسته‌هایشان تأکید کرد.

تظاهر کنندگان، دست‌نوشته‌هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

ما صدقه نمی‌خواهیم حق خودمان را می‌خواهیم

کارگر هفت‌تپه‌ایم گرسنه‌ایم گرسنه

 

روز جمعه ۲۵آبان نیز کارگران زحمتکش هفت‌تپه به محل برگزاری نمایش جمعه رژیم در شهر شوش رفتند و رو درو روی رژیم آخوندی پشت به دشمنان مردم ایران نشسته و شعار دادند:‌ رو به میهن پشت به دشمن

 

خانم مریم رجوی با تقدیر از پایداری کارگران رنجدیدهٔ هفت‌تپه گفت: « درود به کارگران اعتصابی و شجاع نیشکرهفت‌تپه که با فریاد کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد، نمایش جمعه ریایی آخوندها، این مرکز ستم و سرکوب در شوش را برهم زدند. این صدای آزادیخواهی و عدالت طلبی مردم ایران است. همه جوانان را به حمایت از این کارگران پیشتاز فرامی‌خوانم».