728 x 90

چرخه فساد «انتصاب فامیلی و باندی» هم‌چنان ادامه دارد

رئیسی جلاد ۶۷
رئیسی جلاد ۶۷

روزنامه حکومتی همدلی ۱۵آبان، در مطلبی با عنوان «فامیل‌بازی صدای اصول‌گرایان را هم درآورد» به گوشه‌ای از نفوذ موریانه‌وار مافیای چپاول و غارت از طریق «انتصاب فامیلی و باندی» در «بسیاری از بخش‌های کشور» در دولت آخوند رئیسی اعتراف کرد.

همدلی نوشت: (آخوند) رئیسی تلاش کرد که ابتدا برای تشکیل دولت تشریفات خوبی داشته باشد. از همان اول سعی کرد با چهره‌های مختلف گوناگون تماس برقرار کند... . حالا که چند ماه از عمر دولت گذشته و دولتمردان رئیسی کم‌کم در حال چینش مهره‌های خود در وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف هستند، مشخص‌شده که همه آن اقدامات جز یک نمایش ساده نبوده است.
همدلی افزود: چند وقتی است که انتصابات فامیلی و باندی در بسیاری از بخش‌های کشور موضوع روز محافل مختلف شده است. از وزارتخانه‌ها گرفته تا شهرداری تهران روابط شخصی یکی از مهم‌ترین دلایل به‌کارگیریها و انتصابات بوده است. موضوعی که حالا نه‌تنها از سوی منتقدان دولت بلکه از سوی حامیان دولت نیز تأییدشده و به آن اعتراض می‌شود.
همدلی به‌نقل از جوکار نماینده رژیم در مجلس ارتجاع که با ایلنا مصاحبه‌یی داشته است در این رابطه نوشت:... مسأله انتصابات فامیلی یک مشکل دیگر دارد و آن ایجاد شبهه فساد است، به‌ویژه در بحثهای اقتصادی... جوکار گفت: «خبرها و گزارشهای مختلف نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس نیز در قبال تعریف و تمجیدی که از دولت رئیسی دارند بستگان خود را راهی دولت می‌کنند و این چرخه فساد هم‌چنان ادامه دارد».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/64a203b7-306b-4f03-a38b-37b97fa69c59"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات