728 x 90

چرا نوک پیکان حمله‌ها متوجه خامنه‌ای است؟

یک هم‌وطن: اعتراضات دانشجویان دانشگاه تبریز هشتم آبان... .

این صدای مردم ایران است که از دانشگاهها برمی‌خیزد

آخوند عبداللهی در نمایش جمعه اراک ـ ۶آبان ۱۴۰۱:

نوک پیکان حمله‌ها امروز اکثراً متوجه شخص رهبر عظیم الشان انقلاب این مملکت است چرا؟

چرا؟ چون مردم غیر از جنایت و صحنه‌سازی و کشتار و فریبکاری چیزی ندیدند

آخوند موسوی‌فرد در نمایش جمعه اهواز ـ ۶آبان ۱۴۰۱:

در حرم شاهچراغ می بییند که مردم را به خاک و خون می‌کشند بعدش هم ابتدا می‌گویند کار خود رژیم است

خروش دانشجویان در شیراز ـ ۸آبان ۱۴۰۱:

همونی که چلاقه قاتل شاهچراغه

آخوند حسینی همدانی در نمایش جمعه کرج ـ ۶آبان ۱۴۰۱:

در داخل یک عده میگن کار خودشونه یک عده دیگه هم قبول می‌کنند

خروش دانشجویان ـ ۸آبان ۱۴۰۱:

خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک

این سرنوشت همه ستمگران است. بعد از شاه نوبت خامنه‌ای‌ست!

خروش دانشجویان جندی شاهپور اهواز ـ ۸آبان ۱۴۰۱:

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b6e96c25-0b34-4f64-b89c-1dc96edcda8a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات